Quân hàm tướng sao vàng láp lánh (tiếp)

Lý Trực Dũng

Điên quá, hôm nay đành phải đốt thêm một cái quân hàm tướng hai sao vàng lấp lánh. Mấy thằng ngu, làm tao mất mặt quá.Thử hỏi xem có cái nước nào trên thế giới này chỉ trong vài tuần mà có ba thằng tướng công an bẩn bị bắt, bị tước quân hàm không?

Tự diễn biến, tự suy thoái, tự chuyển hóa??? Bị kẻ địch mua chuộc?… Thì ra tất cả chỉ vì đồng tiền bẩn. Ôi nhục, quá nhục… Tức chết đi được!!!

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Comments are closed.