Chân dung Puskin, mặt trời thi ca Nga

Lý Trực Dũng

Mới đây, trong một cuộc trò chuyện về phê bình văn học, bà Thụy Khuê đã nói về thuật ngữ “Tác giả học”.

Ý là, khi phê bình một tác phẩm văn học hay sự nghiệp văn chương của ai đó thì phải tìm hiểu kỹ, nghiên cứu kỹ về con người đó. Tôi tán thành, nó rất quan trọng. Xét cho cùng văn cũng là người và rất nhiều nhà văn nhà thơ Việt Nam mà tôi biết đã chứng tỏ điều đó. Và tôi nghĩ rất nhiều người chắc chắc cũng đồng ý như vậy.

1

2

345

6

7

8

9

Comments are closed.