Phê bình và tự phê bình

Lý Trực Dũng

Đâu năm 1989 khi đi dịch cho một lớp học chính trị dành cho cán bộ Việt Nam sang tập huấn ở CHDC Đức tôi có đặt câu hỏi cho vị giáo sư trường Đảng Thống nhất Đức ở Đức việc Phê bình và tự phê bình được tiến hành thế nào. Vị giáo sư nọ không trả lời trực tiếp mà kể một chuyện như sau: “Một ngày đẹp trời có một người đang đi trên vỉa hè bất ngờ bị một người đứng từ trên lầu 4 nhổ một bãi nước bọt trúng đầu. Anh ta bực mình nhìn lên người nhổ nước bọt trên đầu mình và hỏi: “Thế là thế nào, sao anh dám nhổ nước bọt lên đầu tôi?” Người đàn ông đứng trên lầu 4 nọ chỉ vào cái đầu mình rồi nói: “Anh cứ nhổ vào đầu tôi đi , phê bình và tự phê bình mà. Xin mời!”

image 008_2Lê Duẩn

Comments are closed.