Biếm họa

Tiến sĩ văn hóa

Lý Trực Dũng Vài năm gần đây ở Hà Nội hay ở nơi này nơi khác thỉnh thoảng tôi lại nghe cụm từ “Bộ…

Kéo thuyền trên sông Volga

Lý Trực Dũng HỘI HỌA Với tác phẩm „Kéo thuyền trên sông Volga“, Ilya Repin đã trở thành họa sĩ hàng đầu của thế…

Búa liềm (phần 2)

Lý Trực Dũng Kể từ ngày học thuyết đấu tranh giai cấp – Klassenkampf- của Karl Marx ra đời quả thật giai cấp công…

Búa liềm

Lý Trực Dũng Kể từ ngày học thuyết đấu tranh giai cấp – Klassenkampf – của Karl Marx ra đời quả thật giai cấp…