Biếm họa

Trump, đao phủ khát máu?

Lý Trực Dũng Tạp chí nổi tiếng Đức Spiegel số 6/2017 ngày 4/2/2017 đã đăng trên trang nhất một tranh vẽ Tổng thống Mỹ…

Biếm họa ngày 17/2

Đưa lịch sử các cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược và lịch sử ĐCS Trung Quốc cướp biển đảo nước ta…

Fidel Castro

Lý Trực Dũng Fidel từng là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Năm 1959 người thanh niên cao lớn, oai hùng, mắt sáng…

Biếm hoạ Facebook ở ta

Lý Trực Dũng Lịch sử chứng minh biếm họa được vẽ trên giấy Pararyi của Ai Cập cổ đại, được vẽ trên tường ở…

Kê khai tài sản

Lý Trực Dũng 21/9/2016: Tổng thanh tra Chính phủ “1 triệu người kê khai tài sản, không trường hợp nào thiếu trung thực (!)”…