Biếm họa

Cánh đồng khai trí

(Ai sợ biếm họa & Biếm họa sợ ai) Lý Trực Dũng Mặc cho người ta đua nhau tung hô và vật lộn để…

Dấu chân thần thánh

Lý Trực Dũng Bức tranh biếm họa về nạn sùng bái cá nhân này được vẽ cách đây đã hơn 30 năm nhưng chắc…

Titanic Tân Sơn Nhất

Lý Trực Dũng Đồng bào chú ý… chú ý… chú ý…Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất và vài vị tướng chịu trách nhiệm…