Biếm họa

Kéo thuyền trên sông Volga

Lý Trực Dũng HỘI HỌA Với tác phẩm „Kéo thuyền trên sông Volga“, Ilya Repin đã trở thành họa sĩ hàng đầu của thế…

Búa liềm (phần 2)

Lý Trực Dũng Kể từ ngày học thuyết đấu tranh giai cấp – Klassenkampf- của Karl Marx ra đời quả thật giai cấp công…

Búa liềm

Lý Trực Dũng Kể từ ngày học thuyết đấu tranh giai cấp – Klassenkampf – của Karl Marx ra đời quả thật giai cấp…

Trump, đao phủ khát máu?

Lý Trực Dũng Tạp chí nổi tiếng Đức Spiegel số 6/2017 ngày 4/2/2017 đã đăng trên trang nhất một tranh vẽ Tổng thống Mỹ…

Biếm họa ngày 17/2

Đưa lịch sử các cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược và lịch sử ĐCS Trung Quốc cướp biển đảo nước ta…