Biếm họa

CÀ PHÊ AVANTGARDE

 Lý Trực Dũng Lenin (1870-1924) là một cái tên mà gần 3/4 dân số thế giới trong thế kỷ 20 từ Liên Xô mênh…

TÌNH YÊU THỜI ĐEN THỐI

Gabriel Garcia Marquez. Lý Trực Dũng Tình yêu thời đen thối này không biết có khác gì Tình yêu thời thổ tả của G.G….

GIÁO DỤC Ở XỨ TA

Lý Trực Dũng Chưa thấy một nước nào mà vài chục năm gần đây nền giáo dục lại lộn tùng phèo như Việt Nam…