Danh ngôn

Danh ngôn về Văn hóa

Văn hóa giúp người ta hiểu nhau sâu sắc hơn. Và nếu họ hiểu nhau sâu sắc hơn từ trong tâm khảm của mình,…

Danh ngôn về nước Mỹ:

Bài học quan trọng nhất của lịch sử Mỹ là sự hứa hẹn của những điều bất ngờ. Không một ai trong cha ông…