Danh ngôn về nước Mỹ:

Bài học quan trọng nhất của lịch sử Mỹ là sự hứa hẹn của những điều bất ngờ. Không một ai trong cha ông chúng ta có thể tưởng tượng nổi việc đến định cư tận nơi đây, trên lục địa chưa ai biết đến này. Vì thế chúng ta phải tiếp tục xây dựng một xã hội sẵn sàng chào đón những điều bất ngờ, cho phép mọi khả năng phát triển vượt quá những điều chúng ta tưởng tượng

The most important lesson of American history is the promise of the unexpected. None of our ancestors would have imagined settling way over here on this unknown continent. So we must continue to have a society that is hospitable to the unexpected, which allow possibilities to develop beyond our imaginings

Nhà sử học Daniel J. Boorstin (1914-2004)

Đây sẽ còn là đất của những người tự do chỉ khi nào nó còn là quê hương của những người can đảm

This will remain the land of the free only so long as it is the home of the brave

Elmer Davis (1890 – 1958)

Comments are closed.