Văn nghệ sĩ trong tranh Tạ Tỵ

Hà Vũ Trọng sưu tầm

Vi Huyền Đắc

 

Vi Huyền Đắc

Lê Minh Ngọc

Đinh Hùng

Đinh Hùng

Á Nam Trần Tuấn Khải

Thượng Sĩ

Vương Hồng Sển

Chu Tử

Chu Tử

Vũ Hoàng Chương

Vũ Hoàng Chương

Đông Hồ

Tiểu Nguyên Tử

Sơn Nam

Sơn Nam

Nguyễn Vỹ

Nguyễn Vỹ

Vũ Bằng

Vũ Bằng

Tchya

Tchya

Nguyễn Đình Toàn

Nguyễn Đình Toàn

Vũ Khắc Khoan

Bình Nguyên Lộc

Hồ Hữu Tường

Trọng Lang

Trọng Lang

Tam Lang

Tam Lang

Thanh Tâm Tuyền

Mai Thảo

Mai Thảo

Nguyên Sa

Nguyên Sa

Tường Linh

Năm Châu

Phạm Duy

Phạm Duy

Cung Trầm Tưởng

Lê Văn Siêu

Lê Văn Siêu

Hoài Bắc Phạm Đình Chương

Mặc Đỗ

Hàn Mặc Tử

Đào Trinh Nhất

Anh Việt Thu

Bàng Bá Lân

Bùi Giáng

Du Tử Lê

Du Tử Lê

Dương Thiệu Tước

Dương Nghiễm Mậu

Hoàng Tích Chu

Huỳnh Văn Phẩm

Khái Hưng

Komatsu

Lãng Nhân

Nguyễn Bính

Nguyễn Kim Sanh

Nguyễn Phổ

Nguyễn Tuân

Nguyễn Văn Hợi

Nguyễn Văn Luận

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyễn Đức Quang

Nguyễn Thị Thuỵ Vũ

Nhã Ca

Nhật Tiến

Nguyễn Tất Nhiên

Tạ Tỵ (tự hoạ)

Thế Phong

Thế Uyên

Trịnh Công Sơn

Trương Đình Thi

Tuý Hồng

Văn Cao

Việt Định Phương

Võ Hồng

Trần Văn Minh

Võ Long Tê

Comments are closed.