Hoan Doan

Thơ Hoan Doan

Trời rách Đất sẹo hoang Người đàn ông con chưa chết đã ròng rã đội tang

Thơ Hoan Doan

  04/10/2021 Con ếch Đáy giếng Ộp Oạp La La Rừng người Cổ vũ Rừng người mất trí

Thơ Hoan Doan

Hoan Doan là một nghệ sĩ của những thực hành nghệ thuật mới mẻ, táo bạo. Bên canh những tác phẩm trình diễn ấn…

Xổm

YẾN NĂNG GIỚI THIỆU Trong khi nhiều người bàn, thế nào là (và không phải là) performance, thế nào là nghệ thuật tương tác,…