Xổm

YẾN NĂNG GIỚI THIỆU

Trong khi nhiều người bàn, thế nào là (và không phải là) performance, thế nào là nghệ thuật tương tác, thế nào là tương tác nghệ thuật…, thì Hoan Doan hồn nhiên để cơ thể mình chuyển động theo chỉ dẫn của nội tâm. Cái nội tâm mà một tác phẩm nghệ thuật nào đó, cô tiếp xúc, đánh động.

Không cần biết thực hành của mình thuộc loại hình/thể loại nào. Hoan Doan chỉ thấy mình cần phải làm như vậy, biểu đạt chính kiến và mong muốn của mình.

Với tôi, đây là phẩm chất quan trọng nhất của một người nghệ sĩ.

Trân trọng giới thiệu, tác phẩm mới của Hoan Doan cùng sự tham gia của đồng nghiệp, những khách mời và một chú chó đặc biệt.

 

XỔM

Tác giả Yến Năng và Hoan Doan

Comments are closed.