Ngô Thị Kim Cúc

Nước mắt đàn ông

Ngô Thị Kim Cúc Người đàn ông đó đã ở tuổi 90, tóc đã bạc phơ, sức khỏe cũng đang có vấn đề. Ông…

Ngày gặp mặt không vui

Ngô Thị Kim Cúc Sự không-vui đã bắt đầu từ hôm trước, khi mọi người nghe tin Thái Hạo, người được Giải Thơ-Văn Việt…