Nguyễn Hoàng Văn

Đàn bà xấu và chính quyền

Nguyễn Hoàng Văn Đem đặt một phụ nữ cực xấu bên cạnh một phụ nữ cực đẹp thì dẫu vô thần hay vô tâm…

Boléro, đất, biển và người

Nguyễn Hoàng Văn Thỉnh thoảng chúng ta lại chứng kiến một “trận” boléro mà, “trận” nào cũng vậy, cuộc tranh luận văn hóa lẽ…