Nguyễn Hoàng Văn

Thi… xấu!

Nguyễn Hoàng Văn Đã đến lúc chúng ta nên tổ chức thi… xấu và, tiện thể, cũng nên thi luôn cả chuyện bất tài!…

Hoàng hôn đã lại…

Nguyễn Hoàng Văn Nắng Đông ở Nam bán cầu thường tắt sớm, từ khoảng 5 giờ chiều nên, những lúc thảnh thơi, từ bàn…

Đợi chết mỗi ngày

Nguyễn Hoàng Văn Ta chỉ cần một người Cùng với ta đợi chết mỗi ngày… (“Cười lên đi em ơi”, Lê Hựu Hà)