Nguyễn Ngọc Giao

Ước nguyện mùa Xuân

Nguyễn Ngọc Giao Đài VTV4 đã sang Pháp quay một số cảnh cho cuốn phim tài liệu về Georges Boudarel. Hiện các bạn đang…

Anh Diệu như tôi được biết

Nguyễn Ngọc Giao Có những người mà ta thường nghĩ ngay tới mỗi khi có một sự việc, sự kiện, tình huống mới hay…