Nguyễn Ngọc Giao

Anh Diệu như tôi được biết

Nguyễn Ngọc Giao Có những người mà ta thường nghĩ ngay tới mỗi khi có một sự việc, sự kiện, tình huống mới hay…