Nguyễn Thị Hoàng Bắc

Em

Nguyễn Thị Hoàng Bắc Sirens are the new birds* Em là ai em từ đâu đến Là nàng tiên là bí mật cõi nhân…

Màu Persimon

(hư cấu bắt đầu từ một câu chuyện có thật) Nguyễn Thị Hoàng Bắc “Kính gởi Trung Tâm Stray Rescue,