Phạm Kỳ Đăng

Hợp tuyển Frankfurt (kỳ 9)

Phạm Kỳ Đăng dịch BÀI THƠ “TRONG MỘT TRẠM XE ĐIỆN NGẦM” CỦA EZRA POUND Kurt Drawert    Là một trong những bài thơ ngắn…

Hợp tuyển Frankfurt (kỳ 8)

Phạm Kỳ Đăng dịch   BÀI THƠ “ANH ĐÃ THẤY TRONG ĐỒNG HỒ CÁT” CỦA HEINRICH HEINE   Sandra Kerschbaumer (1) Với chất Hài…

Thơ Günter Kunert

Phạm Kỳ Đăng dịch     VỚI NHỮNG CON CÁ   Dạy cho những con cá biết bay. Rồi sau không thỏa mãn đạp…

Thơ Heinrich Heine (1797-1856)

Phạm Kỳ Đăng dịch MÙA XUÂN MỚI Khúc dạo đầu Bạn thấy trong những phòng triển lãm Thường thường treo tranh người đàn ôngHắn…