Phạm Nguyên Trường

Vòng tròn ma thuật (kỳ 7)

Arthur Koestler Phạm Nguyên Trường dịch 4. VÙN LÊN, HỠI CÁC NÔ LỆ Ở THẾ GIAN Kể từ ngày thứ mười trở đi sáng…

Vòng tròn ma thuật (kỳ 6)

Arthur Koestler Phạm Nguyên Trường dịch Đợt thẩm vấn thứ hai “Khi sự tồn tại của nhà thờ bị đe doạ thì nó sẽ…

Vòng tròn ma thuật (kỳ 5)

Arthur Koestler Phạm Nguyên Trường dịch 13. Ban đêm tình hình còn tệ hại hơn nữa. Suốt đêm hôm đó anh không thể nào…

Vòng tròn ma thuật (kỳ 4)

Arthur Koestler Phạm Nguyên Trường dịch 10. Rubashov gục đầu vào cửa sổ và nhìn ra sân trại. Chân mỏi nhừ, đầu thì váng…

Vòng tròn ma thuật (kỳ 3)

Arthur Koestler Phạm Nguyên Trường dịch 9. Pietà… Đấy là một buổi chiều, thứ hai đầu tuần, trong một phòng tranh ở miền Nam…

Vòng tròn ma thuật (kỳ 2)

Arthur Koestler Phạm Nguyên Trường dịch 5. Hành lang của cái nhà tù mới xây này có những chiếc đèn rất sáng. Một luồng…

Vòng tròn ma thuật (kỳ 1)

Arthur Koestler Phạm Nguyên Trường dịch Lời giới thiệu của Nhà xuất bản Giấy Vụn Cuộc cách mạng tháng mười Nga năm 1917 đánh…