Tạ Xuân Hải

Thơ Tạ Xuân Hải

TUỔI NGÀY   Tuổi ngày xưa tôi Phiên chợ Cuồi mẹ đem về lóng mía Bắt cá cóc tiểu câu Uống nước ba hồn…

Thơ Tạ Xuân Hải

Bài thơ miền Nam   Khi những cơn mưa làm ướt cả mùa khô Khi tiếng hót của chú chim miền nam đông lạnh…

Thơ Tạ Xuân Hải

Ô CỬA     Lũ học trò Ngồi trong căn phòng có nhiều ô cửa Chúng nhìn vào mắt tôi Ở đó có hai ô…

Thơ Tạ Xuân Hải

QUÊ TÔI   quê tôi thiếu những đứt gãy địa tầng vĩ đại núi cao ngang đầu người gò thấp hơn ngọn cỏ cha…