Thiếu Khanh

Thơ Thiếu Khanh

BÊN NGOÀI MÙA XUÂN Giả dụ có một quê hương Giả dụ có một thiên đường Thì trên thiên đường có mặt thượng đế…