Chùm thơ trong tù

Hà Sĩ Phu

Lương tâm vác thánh giá

Trí tuệ vào nhà pha

Hà Sĩ Phu

  HN1O_10 017

Phòng giam tù chính trị ở Hỏa Lò trước 1954, sau đó giam tù “cán bộ công nhân viên phạm pháp” trong đó có nhiều tù nhân lương tâm

Noel  trong tù 

 

Trại giam một Chúa nhật

Đêm Noel nhớ nhà

Tôi nhớ người sinh trên máng cỏ

Lại nhớ về Thích Ca

Nhớ Lão Trang, Khổng Mạnh

Các Mác và Ala …

 

Chân lý như  Đức Mẹ

Hư thực ở lòng ta

Rộng hẹp không bờ bến

Đồng trinh vẫn nguyên vẹn

Để anh vào anh ra.

 

Muôn kiếp người đi qua

Đường thế gian vẫn vậy.

Lương tâm vác thánh giá

Trí tuệ vào nhà pha.

 

Ôi con đường thế gian

Rắc tàn đuốc tuệ

Nam mô A di đà…

 

Ông Frớt ơi ông Frớt

Đêm nay tôi nhớ nhà…

 

(B14 Hà Nội đêm Noel 1995)

         

Lời Phật

 

Cho con trải một lần tù

Để con tròn một kiếp tu với đời!

Kiếp người đau thế con ơi

Mỗi dòng con viết lệ rơi mấy lần?

Viết đi cho sạch nợ trần

Lâng lâng đuốc tuệ soi chân con về !

(B14 , 7/1996)

 

 

Thông báo thành lập Hội mù

cho người sáng mắt

 

Tớ lập ra đây Hội Mù… Mịt

Hội viên: xét những ai Mù… tịt

Óc lười suy nghĩ, quyết đần ngu

Tuy sống nhưng mà lòng đã chết!

Mù quáng, Mù dở thì phải xem

Hiện vẫn còn mù mới được xét!

Các bậc ranh ma giả cách mù

Diện này ưu tiên kết nạp hết!

Hội Mù mắt sáng, lòng tối om

Xin thề: Nhắm mắt giữ niêu cơm

Kẻ đã thừa cơm thì giữ ghế

Mục đích: Làm “rầu” cho nước non

Để tiếng thơm… um cho hậu thế!

Ai tán thành kíp kíp viết đơn

THẾ GIỚI TÙ MÙ VẠN VẠN TUẾ!

 

Tự đắc

 

Cái thú trong tù dễ mấy ai

Thâm nghiêm cửa đóng với then cài.

Cửa nhà dân dựng tha hồ ở

Cơm nước trên ban mặc sức sài.

Cầu tiêu một hố kề bên nách

Giường đá hai bên vững tựa ngai.

“Mời ra làm việc” (*) khi nghe gọi

Tưởng tiếng non sông gọi tướng tài!

(B14  Hà Nội, 12/1995)

(*) Đây là lời Quản giáo gọi đi hỏi cung.

 

 

Nói chuyện với người trên báo (*)

 

Ông trước tù vì  ĐỘC LẬP

Tôi nay tù vì TỰ DO

Đến lượt tôi vào ngục

Ông lại thành ông to

Nắm tay nhau chạy miết

Chưa vượt qua… Hỏa lò!!!.

 

(B14 Hà Nội , 8/1996)

(*) Tù nhân chỉ được đọc báo Nhân dân, một hôm thấy có ảnh

ông Đỗ Mười đăng rất lớn, bèn nảy ra ý đối thoại với ông.

 

H.S.P.

 

 

 

Comments are closed.