Hỡi cả loài người hãy nhìn xoáy Đồng Tâm

Bùi Minh Quốc

 

Đồng Tâm! Đồng Tâm!

Dồn nén tim ta sấm sét gầm

Hỡi cả loài người hãy nhìn xoáy Đồng Tâm!

Hỡi cả loài người hãy nhìn xoáy Đồng Tâm

Chúng đang tự đóng đinh vào lịch sử

Cái bản mặt tà quyền rừng rú.

 

Đà Lạt 14.9.2020

Comments are closed.