Mỏng manh thế gian

Hà Nhật

 

Giữa ta-bà

ba ngàn ngàn thế giới

Địa cầu của tôi bé nhỏ mỏng manh

Như vỏ quả trứng chim sẻ

 

Thế gian này mỏng manh

Như lớp bọt váng trên nồi canh

 

Mỏng manh thế gian

Mong manh phận người

Như hơi thở

 

Ôi

Chiều nay tôi nhìn thấy

Thân hình nhỏ nhoi

Em bé Thổ

Dưới mười tầng nhà vừa đổ xuống

image

Comments are closed.