Hà Nhật

Thơ Hà Nhật

UỐNG RƯỢU VỚI TƯỜNG                     Tặng H. P. Ngọc Tường   Cạn li đi Tường ơi Không uống được vào môi Thì nhấp bằng…

Thơ Hà Nhật

Nhà thơ Hà Nhật   VIẾT DÀNH CHO THANH PHƯƠNG   1. Em sẽ đi đến cuối đường này Rồi lát nữa em sẽ…

Tuân Nguyễn, kẻ mơ mộng

Hà Nhật Tuân Nguyễn Vào bệnh viện Chợ Rẫy thăm Tuân rồi đưa Tuân đến nghĩa địa Gò Dưa bên Thủ Đức, cúng “mở…