Nỗi đau không của riêng ai

Hà Nhật

 

Không một tiếng đạn nổ

Không một tiếng bom gào

Năm mươi sáu con người

Trở thành ngọn đuốc

 

Năm mươi sáu nỗi đau

Không của riêng ai

Chao ôi

Sao năm mươi sáu nỗi đau

Ập cùng một lúc

 

Nỗi đau này không của riêng ai

Đã bao giờ nỗi đau như thế này không

Năm mươi sáu nỗi đau không của riêng ai

Sao năm mươi sáu nỗi đau

Ập cùng một lúc

 

Tôi muốn mang nỗi đau này

Đi khắp thế gian

Comments are closed.