Nhà thơ

Nguyễn Duy

 

image

 

Trong cuộc toạ đàm về hai cuốn sách của Việt Phương “Thơ Việt Phương” và “Suy nghĩ về ngày mai”, tổ chức tại Đường Sách Sài Gòn sáng 10.12.2023, Nguyễn Duy đã phát biểu và đọc bài thơ sau đây.

 

 

 

Thương nhớ nhà thơ Việt Phương

 

Giữa cung cấm anh vẫn ngồi ghế xép

ghế đầu sai

giúp việc

triều đình không có ghế cho thơ

 

Đại sự quốc gia tuôn qua tay anh

viết thư

thảo hịch

ho ra bạc

khạc ra tiền

thét ra lửa

em là bài thơ mà anh là tác giả*

vô danh

 

Chỉ làm thơ anh mới được là mình

giữa trang thơ anh thành chính chủ

ghế phụ hoá ngai vàng

vua quan làm con chữ

vỡ ra rằng

thơ là một đấng quyền năng

 

Vỡ ra rằng

khi anh nằm xuống

hơn với thiệt hoá vàng

chức với sắc hoả táng

mọi thứ đều danh hư

mộ chí giữa đời

một tước hiệu

Nhà Thơ.

 

SG,07.5.2017

——————

*Một ý thơ của Việt Phương.

Comments are closed.