Thơ Đỗ Quyên

TRỌNG LƯỢNG THƠ TÌNH

 

Thư tình thông thường dễ mang trạng thái mất trọng lượng

kiểu mấy trích lược thế này…

*

 

Có cái bảo dạ vâng anh ơi

mới cặp bồ em tin nhắn chậm

nói ra ai anh biết ngay thôi

nhưng sẽ chả bao giờ

vâng ạ

à tháng này nồm ướt mượt ẩm châu thân Hà Nội

ở xa

anh nào hiểu vì sao

giữa Sài Gòn bức tức ngực đêm ngày

 

*

 

Khá nhiều thư (như chất vấn bộ trưởng nghị viên)

rằng làm thơ vì thơ hay vì em mà ra thế

có thể khỏi hồi âm

chứ bỏ em hoặc bỏ thơ – anh chớ! –

là chết rấp với chúng em

anh nhé

 

*

 

Đến từ giới đàn ông con trai tới phái đẹp

thư toan mất trọng lượng hơn nữa

                                                                dăm lần

liệt kê e chao đảo tình trường

(Vả

nước nhà đang đà tân tiến

Quốc hội đâu có ở không

họp những phiên bất tử bất thường

để đám yêu đương

vừa so vừa sánh)

 

*

 

Thì đấy

thư tình thông thường hay mất trọng lượng

thời nay dở:

mọi phương tiện công nghệ

(app các loại viber, zalo, mạng xã hội, điện thư…)

ủ mưu đồng tâm toan tính triệt tiêu

trọng lượng

thư tình!

 

[Một cảm hứng nguồn cho bản thảo trường ca "QUẦN ĐẢO…"]

Sài Gòn – Hà Nội – Vancouver, Xuân 2024 (30/3)

 

 

Comments are closed.