Thơ khai bút

TRẦN MỘNG TÚ

 

HOA CẢI VÀ THỜI GIAN

 

Không gian vừa nứt vỏ

mái nhà nôn nao thở

cánh cửa xô thời gian

ngón tay ai vừa gõ

        

Có một ta bé nhỏ

đứng giữa càn khôn này

đặt vào tay Con Tạo

tất cả những đổi thay

 

Có một ta bé nhỏ

như hạt cải trong vườn

mặt đất nào độ lượng

nở một đóa vô thường

 

Vô thường nhưng hạn hữu

hoa cải dưới mặt trời

khóc cười theo mưa nắng

thời gian… thời gian ơi

 

1-1-2022

 

 

 

 

NGUYN ĐC TÙNG

 

 

NGÔI NHÀ

Người ta nói vi tôi v nhân dân

Nói đi nói li, nói trong sách v, nói trong thơ văn, nói mi ngày, nói ra r

Nhưng tôi chng nhìn thy nhân dân đâu c

Tôi ch nhìn thy mt đa bé, mt ngôi nhà

Đa bé gái b xích li, b đói nhiu ngày

Vết thương đy người, khoé ming máu chy ra

Tôi ch nhìn thy mt đa bé và mt ngôi nhà

Lnh lo.

 

 

NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH ĐÃ TI

Người ngoài hành tinh đã ti

H nh hơn chúng ta

Da đ, mt nâu

Di chuyn rt mau

 

H đã giúp anh

Tìm ra ngôi nhà cũ

Cái máy đánh ch

Bc thư viết chưa xong

 

Người ngoài hành tinh cui cùng đã ti

Không phi t phi thuyn

Hay dĩa bay sáu chân li trên mt nước

H bước ra t trái dưa chut

 

Bên hàng rào, em còn nh không

H lng nghe đám đông

K chuyn chiến tranh, hòa bình, nn dch, tình yêu

S tht, di trá

 

Nhưng h không nói gì c

Ch hi đi hi li, trái dưa chut

Bên hàng rào

Còn không

Và em thì đâu

Comments are closed.