Tự mừng

Bùi Minh Quốc

Minh Quốc thong dong đáo bát tuần

Thân còm, tóc bạc vẫn hồn xuân

Đường thơ vững bước đường tranh đấu

Càng đấu nghe càng săn chắc gân

Nhằm thẳng bạo quyền thơ phóng bút

Giật phăng mặt nạ lũ manh tâm

Thơ quyết cùng dân đòi chúng trả

Món nợ QUYỀN DÂN xương máu dân

Đà Lạt 01/01/2020

BMQ

Comments are closed.