Tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Đức Sơn (1937-2020)

Nguyễn Hàn Chung

Người bỏ phồn hoa về Phương Bối
Cô liêu quái kiệt Sao Trên Rừng
Bọt Nước, Lời Ru, Đêm Nguyệt Động
Cái Chuồng Khỉ lạnh đến mông lung
Xóm Chuồng…, Tịnh Khẩu, Hoa Cô Độc
Kỳ nhân Cát Bụi… vạn cành thông
Cởi truồng ra vọc cu trên biển
Phượng vẫn tình Sơn Núi tới cùng

Housston TX
Một chiều nghe tin dữ
10/6/2020

Comments are closed.