Đất nước của ma quỷ

(Rút từ facebook của Bùi Chí Vinh)

Sau khi mất Ải Nam Quan, phân nửa thác Bản Giốc, ba phần tư quần đảo ở Biển Đông, ăn chất độc Formosa, uống bùn đỏ bauxite, ung thư ruột vì thực phẩm trái cây hóa chất Trung cộng, con người Việt Nam mới hiểu rằng mình đang sống trong địa ngục, trong một ĐẤT NƯỚC CỦA MA QUỶ…

 

Đất nước toàn đồ giả 

Sống trên quê hương như không phải của mình 

Nếu là thật, sao chính quyền không chiến đấu 

Sao giặc đến nhà vẫn ngậm miệng làm thinh?

 

Sao giặc đến nhà, đàn bà vẫn đỏng đảnh thời trang

Đàn ông vẫn kinh doanh trên bàn nhậu 

Con nít biết chửi thề cùng lúc với chơi game 

Đất nước đóng kịch phồn hoa như nói láo

 

Đất nước không còn giọt máu 

Quần đảo xanh xương hệt những nấm mồ 

Quân không điếu phạt thì làm sao khử bạo?

Đường lưỡi bò mồm Tàu Cộng nhấp nhô

 

Đất nước toàn bọn vua quan bán nước nằm mơ 

Ngồi bó gối chờ Philippines kiện cáo 

Há miệng chờ sung ngậm trái đắng Formosa 

Ăn thịt lẫn nhau chẳng khác gì linh cẩu

 

Đất nước cuối cùng chỉ là hư ảo 

90 triệu nhân dân như cọng rác bọt bèo 

Ai cũng mong mau đến ngày tận thế 

Gặt hết những gì ma quỷ đang gieo! 

 

18-7-2016

BCV

Comments are closed.