Viết cho Nguyễn Hữu Vinh

(Rút từ facebook của Phạm Xuân Nguyên)

 

Với mình anh gọi Ba Sàm
Với dân với nước anh làm thông tin

Giữa thời nhũng loạn niềm tin
Anh đưa ra một hướng nhìn hướng nghe
Giữa thời thật giả bạn bè
Dân quyền anh muốn vỉa hè
lạ quen
Giữa thời hỗn độn trắng đen
Anh ngồi chép sử trước đèn Việt Nam

Với mình anh gọi Ba Sàm
Với dân với nước anh làm thông tin

Sài Gòn 23/3/2016
Ngày xử án Ba Sàm.

clip_image001

Comments are closed.