Tạp chí Đọc và Viết, số mùa Đông 2023

Ngu Yên giới thiệu

 

Thế Giới – Triết Học – Văn Học – Nghệ Thuật

Escape Publishing phát hành. 2023. 222 trang.

Academia.edu phát hành trên mạng.

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/T%E1%BA%A1p-Ch%C3%AD

image

 

M Ụ C L Ụ C

– Nghệ Thuật Trực Quan: Giới thiệu tác phẩm dàn dựng The Visitors của Radnar Kjartansson. 05.

– Truyện Ngắn. Bức Tường. Jean-Paul Sartre. 08

– Tiểu Luận: Vạn Lý Trường Thành. Franz Kafka. 35

– Thi Ca: Thơ Tuyển Bulgaria. 55

– Truyện Ngắn: Cõi Người Ta. Thận Nhiên dịch. (A history of everything. Included you.) 64.

– Tiểu Luận: Triết lý về ý nghĩa và giá trị. B. Charles Henry. 70

– Giới Thiệu: Tranh Konrad Bio. Họa sĩ Hung Gia Lợi. 86

– Đoản Luận: Đêm. Tác giả: Hy Vọng. 90

– Thơ Trực Quan. The Last Anthology: Visual Poetry 1998-2008. Crag Hill & Vassilakis. 94

– Truyện Ngắn: Những Đứa Trẻ Rỗng Tuếch. The Hollow Children. Louise Erdrich. 104

– Tiểu Luận: Trừu Tượng Trong Hội Họa Hiện Đại Một So Sánh. Abtraction in Modern Painting: A Comparison. Irving Lavin. 112

– Thi Ca: Thơ Tuyển Của Jon Fosse (Nobel 2013). 124

– Truyện Ngắn: Một Bao Hạt Giống. A Sackful of Seeds. Salman Rushdie. 134

– Lý Thuyết: Chủ Nghĩa Cấu Trúc. Structualism. David Carter. 159

– Truyện Ngắn: Phụ Nữ Lang Chạ. The Choc-Ice Woman. Mary Costello. 176.

– Nghiên Cứu: Tính thi pháp trong truyện Vi Mô. Towards A Poetics of Narrative Brevity: Short Story, Microfiction, Flash Fiction, của Dr. Spyros Kiosses. 206

Comments are closed.