Ngu Yên

Thơ Ngu Yên

Cô Đơn Khủng Khiếp Buổi sớm 4 giờ thức dậy, kỳ nhông ngóc cổ nhìn quạnh quẽ. Sương mù phủ đục thành phố một…

Kẻ Di Truyền Sách (kỳ 8)

Trần Vũ thực hiện Historical-figures-onlookers-Middle-Ages-execution-Painting-Poster-Canvas-Art-Printing-for-Home-Decor Trần Vũ: Khi giới thiệu trào lưu mới Transréalisme mà anh dịch là Chuyển đổi Hiện thực trong tập…