Tạp chí dịch thuật Đọc và Viết số Mùa Thu 2023

Ngu Yên giới thiệu

Tạp chí dịch thuật Đọc và Viết số Mùa Thu 2023, 255 trang

https://www.academia.edu/105863898/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

image_thumb[1]

M Ụ C L Ụ C

– Hội Họa: Diện Mạo Và Khuynh Hướng Đầu Thế Kỷ 21. Dịch Tổng Hợp. 05.

– Nghệ Thuật Trừu Tượng. Dịch Tổng Hợp. 23

– Bức Tranh Là Gì? What Painting Is. James Elkins. 34

– Ý Nghĩa Của Tranh Trong Các Họa Phẩm. On The Meaning of Painting in Painting Works. Zhiqiang Chen & Yongding Tan. 48

– Thơ: Giới Thiệu Phần Thơ: Chiến Tranh Việt Nam trong tác phẩm Against Forgetting, Twentieth Century Poetry of Witness, Carolyn Forché. 57

– Truyện ngắn: Câu Chuyện Một Họa Sĩ. The Story of a Painter. Ludmilla Petrushevskaya. 86

– Tiểu luận: Văn Chương Là Gì? What is Literature. Terry Eagleton. 112

– Phản Ánh Triết Học Về Nghệ Thuật và Triết Học Của Nghệ Thuật. Hatice Nilufer Suzen & Nuray Mamur. 137

– Nghệ Phẩm và Nghệ Giả:

– Nghệ Thuật Trừu Tượng Chống Kỳ Thị. Barbara Chase-Riboud. 150

– Bản Ghi Của Một Họa Sĩ. Notes of a Painter. Henry Matisse. 163

– Ý Thức và Diễn Giải Nghệ Thuật: Phân Tích Ký Hiệu Học. Intention and Interpretation in Art: a Semiotic Analysis. Gary Shapiro. 178

– Truyện ngắn: Thần Táo. The Kitchen God. Hiromi Kawakami. 205

– Phỏng vấn: George Saunders, Zadie Smith thực hiện. 224

Comments are closed.