Tạp chí Đọc và Viết số mùa xuân 2023

imageTạp chí Đọc và Viết

Tam cá nguyệt

Số mùa xuân 2023

phát hành 24 tháng 2 trên Academia.edu.

Phát hành đến số đông độc giả vào đầu tháng 3.

https://www.academia.edu/97214110/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_

Không chỉ là tạp chí, là tác phẩm với nội dung dịch thuật phong phú: văn học nghệ thuật triết học. Ngu Yên thực hiện.

M Ụ C   L Ụ C

– Tình ca Pablo Neruda. Vắng (El amor: Ausencia.) Thơ.

Nghệ Thuật Trực Quan. Vài Biểu Tượng Khuynh Hướng Đầu Thế Kỷ 21. Dịch tổng hợp.

– Tình ca Pablo Neruda. Nơi Này Anh Yêu Em. (Aquí te amo.) Bài số 18. Thơ.

Mợ. Sweetness. Toni Morrison. Truyện ngắn.

Những cảm xúc nhỏ nhặt và khả năng bản sắc người Mỹ gốc Á. Jia Tolentino. Tiểu luận.

Cách Mạng, Nhảy Múa, Nhảy Múa, Sách Thơ.  Cathy Park Hong.

– Tình ca Pablo Neruda. Bài Ngợi Ca Dương Cầm. (Oda al piano.) Thơ.

– Nghệ Phẩm và Nghệ Giả: Ít Màu.

– Tình ca Pablo Neruda. Cho Trái Tim Anh (Parami Corazón.) Bài số 12. Thơ.

Phản Lý Thuyết. Dịch tổng hợp.

Hoàng Hôn Đỏ Phương Tây. Kazuo Ishiguro. Truyện Ngắn.

Xưởng Nước mắt. Factory of Tears. Sách thơ của Valzhyna Mort.

Cỗ Máy Biết Bay. The Flying Machine. Ray Brabury. Truyện ngắn.

– Tình ca Pablo Neruda. Đôi Bàn Chân Em. (Tus pies). Thơ

– Nghệ Phẩm và Nghệ Giả: Kể Truyện.

Quan Điểm Triết Học Về Nghệ Thuật. Arnold  Hauser. Tiểu Luận.

– Tình Ca Pablo Neruda, Trôi Nổi Trong Chiều, (Inclinado en las Tardes.) Bài số 7. Thơ.

Người Bảo Vệ Niềm Tin. Defender of the Faith. Phillip Roth. Truyện ngắn.

– Tình Ca Pablo Neruda. Suy Tư, Hình Bóng Rối Bời. (Pensado, Enredando Sombras.) Thơ.

– Phỏng vấn.

Ursula K. Le Guin.

Văn chương về bản chất của bản chất con người.

Link đến toàn bộ Tạp chí Đọc và Viết (bộ cũ)

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/%C4%90%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-Vi%E1%BA%BFt-Magazines

Comments are closed.