Học trò Pháp thi tú tài triết

Nguyên Ngọc

Sáng 17/6, tất cả học sinh cuối cấp phổ thông trên toàn nước Pháp bắt đầu kỳ thi tú tài 2019, theo đúng truyền thống, bằng môn triết.

Mỗi thí sinh phải chọn một trong ba đề sau đây: viết luận trả lời một trong hai câu hỏi, hoặc bình một đoạn trích tác phẩm, trong bốn tiếng:

Ban Khoa học

– Có nhiều nền văn hóa có ngăn trở nhân loại thống nhất?

– Thừa nhận các bổn phận của mình có phải là từ bỏ tự do của mình?

– Trích tác phẩm: Freud, Tương lai của một ảo tưởng (1972).

Ban Kinh tế Xã hội

– Đạo đức có phải là chính sách tốt nhất?

– Lao động có chia rẽ con người?

– Trích tác phẩm: Leibnitz, Nhận xét về phần tổng quan trong tác phẩm Các nguyên lý của Descartes (1692).

Ban Văn học

– Có thể thoát ra khỏi thời gian?

– Liệu giải thích một tác phẩm nghệ thuật thì để làm gì?

– Trích tác phẩm: Hegel, Nguyên lý triết học về quyền (1820).

Ban Công nghệ

– Có phải những gì trao đổi được thì mới có giá trị?

– Luật pháp có làm nên hạnh phúc của chúng ta?

– Trích tác phẩm: Montaigne, Tiểu luận (1580).

Theo Le Figaro, ngày 17/6/2019

Comments are closed.