BOT bẩn và quan lớn

Thái Bá Tân

Thằng BOT bẩn thu láo.
Dân kêu la rầm rầm,
Mà các quan lãnh đạo
Cứ lặng im, biệt tăm.

Được công an nhà nước
Và côn đồ bảo kê.
Thằng đân, dẫu ngu dốt,
Cũng đoán – có vấn đề.

Vấn đề là quan lớn
Chắc chắn có cổ phần
Trong các BOT bẩn ấy
Đang hút máu người dân.

Mà quan cấp cao nhất,
Cấp bộ trưởng, trung ương.
Cỡ bác Ngân, bác Phúc,
Chứ không phải bình thường.

Vậy thì mời quan lớn,
Để dân khỏi nghi ngờ,
Phải dẹp ngay BOT bẩn.
Thời gian không thể chờ.

*
Tương tự, các quan lớn
Chắc có phần của mình
Trong các chùa chiền bẩn
Đang kiếm tiền bất minh.

52332972_656097608185466_3206868959697567744_n

Nguồn: FB Thái Bá Tân

Comments are closed.