Thái Bá Tân

Nhục

Truyện mi-ni của Thái Bá Tân Hay tin, ông bỏ cả việc đang làm giở ở Sài Gòn, vội vàng bay ra Hà Nội….

Quốc Hội

Thái Bá Tân Người ta thì Quốc Hội Một nửa là luật sư, Học các trường nổi tiếng, Cả trường công, trường tư.

Vu khống dân?

Thái Bá Tân “Chưa bao giờ dân chúng Tin đảng như bây giờ. Một niềm tin sâu sắc, Trọn vẹn và vô bờ”.

Đề nghị nhà nước

(Rút từ facebook của Thái Bá Tân) Trung thành với lý tưởng,Yêu xã hội thiên đường,Khinh tư bản giãy chết –Cán bộ phải làm…

Khoan đặt tên

(Rút từ facebook của Thái Bá Tân) Trời, Sài Gòn nghe nóiĐịnh xây quảng trường to.Loại khủng, lớn nhất nước,Sẽ mang tên Bác Hồ.

Gửi bác Trọng

(Rút từ facebook của Thái Bá Tân) Bác nói: “Nếu mất đảng,Mất chế độ hiện naySẽ là mất tất cả”.Thật khó hiểu câu này….

Đinh La Thăng

(Rút từ facebook của Thái Bá Tân) Đảng vừa ký lệnh bắtMột ông quan rất to,Về một tội nào đó,Nghe nói cũng rất to….

Kiêu binh

FB Thái Bá Tân Anh nuôi một bầy sóiĐể xua đi cắn người.Và tưởng anh là nhất.Vâng, anh mạnh nhất đời. Nhưng chớ vui…

Đúng quy trình

FB Thái Bá Tân Chỉ là một con điếm,Rồi tô thành hot-gơn,Rồi thăng chức vùn vụt,Rồi qua Niu-zi-lơn. Rồi đảng ủy Thanh Hóa,Sáng suốt…

Thay bình

FB Tân Thái Bá Lại vừa khui một vụLiên quan mua sắm côngỞ bệnh viện nhà nước,Thất thoát tỉ tỉ đồng… *Chúng ăn kinh…