Thay bình

FB Tân Thái Bá

Lại vừa khui một vụ
Liên quan mua sắm công
Ở bệnh viện nhà nước,
Thất thoát tỉ tỉ đồng…

*
Chúng ăn kinh khủng quá.
Khai nống lên để ăn.
Công khai và trắng trợn,
Mà những gấp mấy lần.

Ăn, không thèm chùi mép,
Ăn, không hề sợ ai.
Chúng – sản phẩm tất yếu
Của độc đảng, độc tài.

Chúng, học tập đạo đức
Và gương sáng hàng ngày.
Hay là nhờ học tập
Mà trở thành thế này?

Bản tính người Đại Việt
Không quá tham, quá ngu.
Cộng sản đã biến chúng
Thành những con chuột chù.

Tôi đề nghị bác Trọng
Cứ diệt chúng thẳng tay.
Bình vỡ, thay bình mới.
Không thể để thế này.

Người dân đã chán lắm.
Chán và rất bất bình.
Dân chúng tôi mong muốn
Đất nước được thay bình.

PS
Rồi xem, tỉ tỉ ấy,
Tiền ăn cắp lần này,
Sẽ không thu lại được,
Như vẫn thế xưa nay.

Là vì chúng, quan đảng,
Còn hơn mafia,
Ăn cắp có số má,
Thối nát và xấu xa.

Ăn cắp có dây dợ,
Bao che nhau để ăn.
Lần nữa muốn văng tục.
Chỉ khốn nạn thằng dân.

https://www.facebook.com/ThaiBaTan02/posts/332389793889584

Comments are closed.