Đúng quy trình

FB Thái Bá Tân

Chỉ là một con điếm,
Rồi tô thành hot-gơn,
Rồi thăng chức vùn vụt,
Rồi qua Niu-zi-lơn.

Rồi đảng ủy Thanh Hóa,
Sáng suốt và tài tình,
Khai trừ con điếm ấy.
Mọi cái đúng quy trình.

Thêm một quy trình nữa,
Là chúng ta, người dân,
Bức xúc đến văng tục,
Nhưng đảng cứ bất cần.

Quan hư vẫn thăng tiến.
Con điếm vẫn trinh nguyên.
Tiền tỉ vẫn cứ mất.
Xã hội vẫn đảo điên.

Rồi dân vẫn tin đảng,
Rồi đảng vẫn quang vinh,
Trong sạch và vững mạnh.
Mọi cái đúng quy trình.

*
Nghe nói con điếm ấy
Là bồ nhí quan to.
Thì nồi nào vung ấy,
Nhặng đến với phân bò.

Chứ làm sao bọn chúng,
Lũ quan tham Xứ Thanh,
Dám chạm tay vào váy
Các cô con nhà lành.

https://www.facebook.com/ThaiBaTan02/posts/350684878726742

Comments are closed.