Đề nghị nhà nước

(Rút từ facebook của Thái Bá Tân)

Trung thành với lý tưởng,
Yêu xã hội thiên đường,
Khinh tư bản giãy chết –
Cán bộ phải làm gương.

Tôi đề nghĩ nhà nước
Phải ra bộ luật hình,
Cấm các quan cộng sản
Không cho con cháu mình

Sang học ở Mỹ, Úc,
Châu Âu, Canada.
Những nơi, như đảng nói,
Toàn trụy lạc, xấu xa.

Vì học xong, ngộ nhỡ
Chúng quay về ào ào,
Làm băng hoại đạo đức
Của nước nhà thì sao?

Nếu cứ muốn du học,
Thì gửi chúng sang Tàu,
Hoặc Bắc Hàn cũng được.
Cùng lý tưởng với nhau.

Đảng viên phải làm trước
Để làng nước làm theo.
Tuyệt đối không ngoại lệ
Với cả giàu, cả nghèo.

Trường hợp đã trót gửi
Thì phải gọi về ngay.
Không về, nhờ “giãy chết”
Cưỡng chế lên máy bay.

Dân người ta biết hết
Con bác nào trung ương,
Thậm chí bộ chính trị,
Đã rời bỏ thiên đường.

Vậy mời các bác ấy
Phải bắt con quay về,
Học lại chủ nghĩa Mác
Và Lê-nin, ô-kê?

PS
Nhân tiện, có người nói
Ngành y tế của ta
Đến Putin cũng phục.
Tự hào cho nước nhà.

Hay ra thêm luật nữa
Cấm cán bộ trung ương
Ra nước ngoài chữa bệnh
Để chúng nó xem thường?

Cùng lắm, muốn xuất ngoại
Thì mời sang Cu Ba,
Bắc Hàn và Trung Quốc
Hoặc Venezuela.

Comments are closed.