Sau một loạt vụ “phần thư”, lần đầu tiên Việt Nam quyết định “phần họa”

Nhà thơ Bùi Chát (Bùi Quang Viễn) bị Ủy ban Nhân dân TP HCM buộc tiêu hủy 29 bức tranh đã triển lãm. Lưu ý toàn bộ 29 bức tranh này đều vẽ theo lối trừu tượng, tuyệt nhiên không thể “phiên dịch” theo lối “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, có “ẩn ý chính trị” gì gì. Lại lưu ý rằng cuộc triển lãm đã kết thúc vào ngày 30/7, mà mãi đến ngày 9/8 mới có quyết định xử phạt.

Đây là vụ sẽ đi vào lịch sử hội họa và lịch sử chính trị nước nhà.

Có nhiều cách lưu danh vào lịch sử. Chỉ thương cho ông Dương Anh Đức, người ký quyết định, "lưu danh" vào lịch sử theo cách này.

Văn Việt

image

 

image

 

image

Comments are closed.