Thông báo kết quả giải Văn Việt lần thứ chín (năm 2023)

Hội đồng Giải Văn Việt đã thống nhất kết quả Giải Văn Việt lần thứ chín (năm 2023) như sau:

Giải Văn năm nay không được trao cho tác phẩm nào (Ban Xét Giải Văn gồm các nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, Võ Thị Hảo, Nguyên Ngọc, Vũ Ngọc Tiến và Nguyễn Viện).

Giải Thơ được trao cho chùm thơ của nhà thơ Lê Huỳnh Lâm với 5/5 phiếu bầu chọn của tất cả các thành viên Ban Xét Giải Thơ (gồm các nhà thơ, nhà nghiên cứu – phê bình Lý Đợi, Phạm Xuân Nguyên, Ý Nhi, Nguyễn Đức Tùng và Giáng Vân).

Giải Nghiên cứu – Phê bình đã có chủ với 4/5 phiếu bầu chọn của các thành viên trong Ban Xét Giải Nghiên cứu – Phê bình (gồm các nhà nghiên cứu Hoàng Dũng, Văn Giá, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Phượng và nhà thơ – dịch giả Hoàng Hưng). Người nhận giải đã có thư cám ơn Hội đồng Xét giải và đề nghị "gửi lại giải vì lý do cá nhân". Văn Việt sẽ công bố tên của người được tặng Giải Nghiên cứu – Phê bình vào thời gian thích hợp.

Giải của Chủ tịch Hội đồng được trao cho chùm bài nghiên cứu – phê bình nhà nghiên cứu Liễu Trương với 15/15 phiếu bầu chọn của tất cả các thành viên trong Hội đồng Xét giải.

Giải Thơ sẽ được nhận Giấy chứng nhận Giải của Chủ tịch Hội đồng Nguyên Ngọc kèm theo một số tiền tượng trưng trị giá 1000 USD.

Giải của Chủ tịch Hội đồng sẽ được nhận Giấy chứng nhận Giải của Chủ tịch Hội đồng Nguyên Ngọc kèm theo một số tiền tượng trưng trị giá 500 USD.

Ban Tổ chức Giải Văn Việt xin tri ân các tác giả đã đem lại giá trị cho Giải Văn Việt, các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu – phê bình đã nhiệt tình và công tâm làm việc trong các Ban Xét Giải, xin tri ân nhà tài trợ chính của Giải là TS Nguyễn Quang A.

 

Ngày 3/3/2024

Chủ tịch Hội đồng Giải Văn Việt

Nguyên Ngọc

GIAY CHUNG NHAN

GIAY CHUNG NHAN

Comments are closed.