THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN VIỆT

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam (BVĐ) xin trân trọng thông báo:

Để khuyến khích việc tự do sáng tác và tự do công bố tác phẩm văn học như mục tiêu mà BVĐ đã đề ra từ khi thành lập và đã được thể hiện trên diễn đàn Văn Việt, để biểu dương nỗ lực sáng tạo của các tác giả, BVĐ quyết định tổ chức Giải Văn Việt hằng năm.

Tổng quát về Giải:

– Trước mắt, Giải Văn Việt mới xét chọn các tác phẩm đã đăng trên mạng diễn đàn Văn Việt (kể cả những tác phẩm đã công bố nơi khác).

– Giải Văn Việt lần thứ nhất (2016) trao cho những tác phẩm của hai năm 2014-2015. Từ năm 2017 trao Giải hàng năm (cho các tác phẩm của năm trước).

– Có ba giải cho ba bộ môn: Thơ, Văn xuôi, Nghiên cứu phê bình. Mỗi bộ môn chỉ có một giải duy nhất. Tác phẩm xét giải có thể là một bài độc lập, một chùm bài hoặc cả tác phẩm dài (tiểu thuyết, ký). Riêng Giải Văn Việt lần thứ nhất có thể trao hai giải đồng hạng cho mỗi bộ môn (vì bao quát các tác phẩm của hai năm).

Quy trình xét giải:

– Ban Giám khảo (BGK) làm việc trong một tháng (từ 15/1 đến 15/2 hàng năm) quyết định tác phẩm được giải.

– Tiêu chí xét giải: tác phẩm hay thuộc mọi khuynh hướng tư tưởng và nghệ thuật, ưu tiên tác phẩm có sự sáng tạo đổi mới

– Căn cứ xét giải của BGK: 1. Đề cử của biên tập biên (BTV) Văn Việt, 2. Đề cử của mọi thành viên BVĐ, 3. Các tác phẩm có lượng bạn đọc cao (ngoài ra BGK xin tiếp nhận mọi đề cử khác nếu có từ các cộng tác viên và bạn đọc Văn Việt).

– BGK của mỗi bộ môn có năm giám khảo. Phiếu bầu của các giám khảo có giá trị ngang nhau. Tác phẩm được Giải phải nhận được 3/5 phiếu.

– Quyết định của BGK từng bộ môn là quyết định duy nhất và cuối cùng.

– Lễ trao giải tổ chức vào dịp 3/3 hàng năm, ngày kỷ niệm thành lập BVĐ.

Ban Giám khảo: gồm các BTV Văn Việt phụ trách bộ môn liên quan và các chuyên gia trong hoặc ngoài BVĐ được mời. Các thành viên BGK không dự giải của bộ môn mà mình làm giám khảo.

Danh sách BGK lần thứ nhất (2016):

– Thơ: Bùi Chát, Hoàng Hưng, Nguyễn Đức Tùng, Thanh Thảo, Ý Nhi

– Văn: Đặng Văn Sinh, Hoàng Hưng, Nam Dao, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyên Ngọc

– Nghiên cứu Phê bình: Hoàng Dũng, Hoàng Hưng, Lại Nguyên Ân, Phạm Xuân Nguyên, Thụy Khuê

– Thư ký BGK: Hoàng Hưng

Ngân quỹ Giải thưởng: Nhận đóng góp của mọi cá nhân chính danh trong nước và thành viên BVĐ sống ở nước ngoài. Số tiền của Quỹ chỉ dùng cho việc tặng Giải, BGK không có thù lao.

Tiền góp cho Quỹ xin gửi về tài khoản (TK) sau đây và ghi rõ “Góp cho Quỹ Giải thưởng Văn Việt”.

Chủ TK: Hoàng Thị Ý Nhi

Số TK: 0108452175

Ngân hàng Đông Á (DONGA BANK)

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam

Comments are closed.