Tôi thách lãnh đạo TP HCM, chứng minh một tờ giấy lộn lại có giá trị pháp lý để chiếm đoạt đất của dân Vườn Rau Lộc Hưng

Trần Vũ Hải

Tôi thách lãnh đạo TP HCM, chứng minh một tờ giấy lộn lại có giá trị, dùng để chiếm đoạt đất của hàng trăm hộ dân Vườn Rau Lộc Hưng (VRLH). (Xin các bạn hãy chia sẻ, hy vọng lãnh đạo của TPHCM biết lời thách nghiêm túc của tôi).

Theo báo Công an TPHCM, một trong những căn cứ pháp lý quan trọng nhất để chính quyền chiếm đất VRLH (mà không bồi thường do không công nhận QSDĐ cho bà con đang sử dụng đất) là quyết định số 07 ngày 12/10/1991 (QĐ07) của Trưởng ban quản lý ruộng đất TPHCM cấp cho Bưu điện. Quyết định này công nhận quyền sử dụng đất cho Bưu điện TPHCM 4,08 ha, trong đó có 2ha bãi đất có cột anten, 2,08 ha đất đang được bà con VRLH canh tác. Theo báo này, còn 2,7 ha của VRLH không có giấy tờ về quyền sử dụng đất (không cấp cho Bưu điện lẫn cấp cho bà con VRLH đang sử dụng). http://congan.com.vn/…/thong-tin-them-ve-nguon-goc-va-qua-t…Năm 1993, do áp dụng công nghệ mới, Bưu điện không cần đất chuyên dùng cho cột anten, lẽ ra phải huỷ bỏ giấy công nhận đất chuyên dùng trên (và công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất hợp pháp, trong đó có bà con VRLH), nhưng chính quyền không làm. Chúng ta chưa bàn đến 2,7ha mà chính quyền nhập nhèng gộp chung vào đất Bưu điện, mà xem xét chính QĐ07 này, phần liên quan đến 2,08 ha đất VRLH.

QĐ07 có dẫn chiếu Quyết định 225/QĐ-UB ngày 18/7/1991 (QĐ225), theo đó Uỷ ban nhân dân TPHCM uỷ quyền cho Trưởng ban quản lý ruộng đất TPHCM (Trưởng BQLRĐ) được cấp quyền sử dụng đất “cho các tổ chức và cá nhân sử dụng đất hợp pháp trên địa bàn thành phố”. QĐ 225 căn cứ vào Quyết định 201 ngày 14/7/1989 (QĐ201) của Tổng cục Quản lý Ruộng đất về ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) https://thuvienphapluat.vn/…/Quyet-dinh-201-QD-DKTK-Quy-din…. QĐ225 yêu cầu BQLRĐ tuân theo quy định về cấp giấy chứng nhận QSDĐ của Tổng cục quản lý ruộng đất, tức QĐ201.

Sau khi xem xét các quyết định nêu trên, tôi khẳng định QĐ07 do Trưởng BQLRĐ cấp cho Bưu điện TPHCM là trái pháp luật, vô giá trị, thực chất là tờ giấy lộn, vì:

1/ Giấy này không theo mẫu của Tổng cục Quản lý Ruộng đất được quy định tại mục V của QĐ201, theo đó (i) giấy phải do Tổng cục này phát hành, (ii) trang 1 có ghi số giấy và dấu của Tổng cục QLRĐ, (iii)trang 2 ghi thời hạn sử dụng, (iv) chữ ký của chủ tịch UBND cấp tỉnh hay cấp quận, huyện. Thế nhưng QĐ07 không đáp ứng cả 4 tiêu chí này, chỉ là giấy lộn!

2/ Giấy này mang tiêu đề “Quyết định công nhận quyền sử dụng đất”, trong khi theo pháp luật đất đai tại thời điểm cấp (1991) không có loại giấy tờ này. Giấy này trái phát luật.

3/ QĐ 201 (và cũng như bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào khác về đất đai có hiệu lực tại thời điểm 1991) không cho phép Trưởng BQLRĐ được uỷ quyển ký thay UBND cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận QSDĐ, tức QĐ 225 của UBND TPHCM là trái pháp luật về đất đai, việc uỷ quyền này là vô hiệu nên QĐ07 không có giá trị.

4/ Mặt khác QĐ225 chỉ uỷ quyền cho trưởng BQLRĐ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người sử dụng đất, không uỷ quyền cho ban hành Quyết định công nhận QSDĐ, lại cấp cho người không sử dụng đất (phần 2,08 ha, người dân VRLH đang sử dụng trồng rau). Như vậy trưởng BQLRĐ đã lạm quyền, vượt quá uỷ quyền khi ký QĐ07, do đó QĐ07 vô giá trị, ít nhất phần 2,08 ha đất VRLH.

Còn nhiều điều phải nói về QĐ07 này và khu đất VRLH (kể cả 2ha do Bưu điện quản lý trực tiếp theo QĐ07), nhưng tôi thách bất cứ lãnh đạo nào của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tranh luận với tôi về giá trị của QĐ07. Tôi thách lãnh đạo TP HCM, chứng minh một tờ giấy lộn lại có giá trị pháp lý để chiếm đoạt đất của dân Vườn Rau Lộc Hưng (VRLH)!

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Nguồn FB Luật sư Trần Vũ Hải

Comments are closed.