Thập giá nở hoa

Những bông hồng được làm bằng tấm tôn, kẽm gai, cột sắt từ đống đổ nát ở Vườn Rau Lộc Hưng
* Sáng 19.01.2019, một nghệ nhân đã đem đến tặng tại Phòng Công lý và Hoà bình Dòng Chúa Cứu thế Sài Gòn.

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, thiên nhiên và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: thực vật

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Nguồn: FB Paul Loc

Comments are closed.