Vĩnh biệt TS. Nguyễn Thanh Giang

Image result for "Nguyá»…n Thanh Giang"

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, TS. Nguyễn Thanh Giang, nhà địa chất học, nhà thơ, nhà tranh đấu, thành viên của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, đã qua đời lúc 4 giờ sáng nay 28-7-2019.

TS. Nguyễn Thanh Giang sinh ngày 6-7-1936 tại Thanh Hóa. Là tiến sĩ bảo vệ năm 1980 còn rất hiếm hoi thời ấy, lại là con rể nhà thơ – chiến sỹ Thôi Hữu (1914 – 1950) (*), TS. Nguyễn Thanh Giang có đủ điều kiện để tiến thân. Nhưng từ mấy chục năm trước, ông đã nhận ra hiện trạng khủng hoảng của đất nước và ông trở thành nhà tranh đấu không mệt mỏi cho nền dân chủ và quyền con người từ những ngày đầu tiên của xã hội dân sự Việt Nam.

Văn Việt xin chia buồn với gia đình ông và nguyện cầu linh hồn ông sớm siêu thoát.

Văn Việt
…………………………………..
(*) Thôi Hữu nổi tiếng với bài Lên Cấm Sơn.

Comments are closed.