Văn học miền Nam 54-75 (712): Phạm Thiên Thư (kỳ 3)

Đạo ca 1 – Pháp thân

 

Xưa em là kiếp chim,
Chết mục trên đường nhỏ
Anh làm cội băng mai,
Để tang em, chờ mấy thuở
Xưa em làm kiếp lá,
Rụng xuống lòng suối thu
Anh làm mưa tháng bẩy,
Đôi hàng lệ ướt tương tư


Xưa em làm kiếp hoa,
Chết rũ trong nội cỏ
Anh làm giọt sương sa,
Sầu thương em, lệ anh nhỏ
Xưa em làm kiếp gió,
Hay có làm kiếp mây
Anh làm chim chích choè,
Trên đầu gậy, anh hát ca

A ha, ta tuy hai mà một!
A ha, ta tuy một mà hai!
A ha, ta tuy hai mà một!
A ha, ta tuy một mà hai!

Xưa em làm kiếp ao,
Ưu tư mùa cuối Hạ
Anh làm chim bói cá,
Đậu soi mấy mùa trăng
Xưa em là chữ biếc,
Nằm giữa lòng cuốn kinh
Anh là thiền sư buồn,
Ngồi tụng dưới ánh trăng

Xưa ta hẹn với nhau,
Tìm nhau giữa vô thường
Anh hoá thân làm mực,
Thấm vào cuốn kinh thơm
Mai sau chờ nhau nhé,
Đầu thai vào kiếp hoa
Chốn mây mờ phiêu bạt,
Chờ đợi… chim hót ca

A ha, ta tuy hai mà một!
A ha, ta tuy một mà hai!
A ha, ta tuy hai mà một!
A ha, ta tuy một mà hai!

 

 

 

Đoạn trường vô thanh (1972)
(Trích)


Nửa Thu nhân tiết đẹp trời
Non nghiêng – bút dựng, mây dời – mực sa
Thênh thang cáng gấm, tàn hoa
Chàng Kim ngựa trước, áo nhoà sắc cây
Một nhà lên núi xem mây
Rèm thưa hoa động, dấu giày sương đơm (50)
Kiệu dừng bãi núi cỏ thơm
Lên cao mới biết là đường quanh co
Giải sông xanh vẳng câu hò
Lau vàng thấp thoáng cánh cò về trưa
Bà Vương chỉ áng mây đưa:
Chân trời mờ mịt, quê xưa chốn nào
Cuối thu hẳn chớm bông đào
Vườn ta – ai biết giờ vào tay ai
Thân già như hạt sương mai
Cố thôn liệu có còn vài đêm huyên (60)
Vân thưa: Trăm nhớ ngàn phiền
Nhắc chi chuyện cũ, hồ quên bấy ngày
Kim rằng: Sương nổi hoa lay
Cố hương tưởng gợn gió may rùng mình
Lời xưa "Đất dưỡng, trời sinh"
Không ơn ngô lúa, cũng tình trầu cau
Kiều nghe, môi điểm khoé sầu
Vời trông cái nhạn về đâu tít mù
Rừng vàng hiu hắt hơi Thu
Ngàn hoa vẳng tiếng chim gù thiết tha (70)
Đầu sông dằng dặc sóng xa
Chèo ai nhẹ lướt la đà khói giăng
Tay Kiều rẽ lối sương băng
Mắt nàng ẩn nửa viền trăng dõi buồn
Đá triền tựa ngó mây tuôn
Bông may cỏ úa nẻo buồn hắt hiu
Lưng non nhàn nhạt nắng chiều
Trông hài mình – nhớ bao nhiêu dặm trường

***

Tưởng Từ – yên ngựa thanh gươm
Ruổi rong nhật nguyệt, bốn phương là nhà (80)
Tưởng mình – thưở lỡ chân sa
Cành nghiêng, suối nhận kiếp hoa lạc loài
Kim thì lẽo đẽo thiên nhai
Mây bay gió thoảng, dấu ai mà tìm
Mịt mờ cồn cát chân chim
Lòng riêng hỏi mảnh trăng im cuối đường
Rã rời bao dấu hài vương
Gặp chi trong cuộc vô thường mà mong
Cõi sầu sao rộng mênh mông
Tìm đâu một chốn bụi hồng dung thân (90)

***

Chợt nghe tiếng trẻ trong ngần
Trông lên Tiểu Nguyện đang lần bước hoa: (*)
Con tìm bá mẫu gần xa
Bây giờ mới biết mẹ qua chốn này
Kiều vời, bảo: Nguyện ngồi đây
Con ơi! Thử nắm bóng mây xem nào
Trẻ reo: mẹ bắt được sao?
Nàng cười, ôm Nguyện nghiêng vào vòng tay
Chẳng ai bắt được mây bay
Đêm đêm lơ lửng, ngày ngày lang thang (100)
Khác chi cánh bướm nhuỵ vàng
Tìm bay vơ vẩn dưới tàng hoa thơm

***

Thôn xa giải khói nhoà hơn
Tà dương thẫm mảnh thâm sơn cuối trời
Thoảng đưa tiếng gọi tiếng mời
A hoàn tìm đến, mở lời cung nghinh
Bẩm thưa: Quan sắp đăng trình
Thỉnh bà lên kiệu, về dinh kịp đoàn

***

Sông Thu uốn lọn tơ vàng
Bèo xuôi biêng biếc, sóng vang dập dìu (110)
Chim di xao xác đường chiều
Dường tha lác đác ít nhiều hạt sương
Non nghiêng vách tía trời hường
Sau lưng cửa núi mây vương mịt mờ


(*) Tiểu Nguyện: con gái Thuý Vân với Kim Trọng.

 

 

“Tâm kệ”

 

Rửa tay mặt

Gội rửa sạch trần hồng
như hoa ướp trầm xông
nguyện mười phương pháp giới
bi, trí khắp dung thông

Mặc áo lễ

Thân mặc áo giải thoát
lìa tập nhiễm phù vân
nguyện chúng sinh mười cõi
lìa vọng huyễn, qui chân

Thắp nến

Thắp lửa vô lượng quang
sáng soi bảy cửa ngục
nguyện chúng sinh vô vàn
về chân thân: Huệ, Ðức

Ðốt trầm hương

Khơi lò thanh tịnh trầm
gió đưa mười cõi thơm
nguyện theo vô lượng Phật
cúng dường tri kiến hương

Dâng quả

Như trái dâng cúng Phật
kết hạt chắc Bồ Đề
nguyện chúng sinh sáu ngả
tinh tấn chuyển tham mê

Dâng hoa

Như hoa thơm cúng Phật
tam nghiệp: giới hương xông
nguyện khắp ba thời mộng
bừng mở tâm viên đồng

Thỉnh chuông

Ba hồi âm định lực
ngọn triều chuyển sóng cao
rung động đất mê vọng
rực chiếu mười cõi sao
cầu chi ba tạng sách
chuyển hóa sáu trần lao
nguyện mười phương thế giới
thể nhập ánh Phật hào

Cúng kinh

Tâm trụ pho Diệu kinh
lắng tan ba nghiệp vọng
nguyện khắp mười phương mộng
chan chứa Phật quang minh

Mở kinh

Tay mở trang kinh thơm
như bừng khai trí huệ
cầu chư Phật mười phương
sáng soi dòng pháp kệ

Khai mõ

Như thắng cương, buộc ngựa
ý thoát khỏi mê đường
nguyện mở bảy cửa ngục
cứu nhất thiết tai ương

Khép kinh (khi tụng xong)

Vừa khép pho nhật nguyệt
lòng tỏa ánh quang minh
nguyện nêu đuốc bất nhị
soi rọi khắp sinh linh

Cởi áo lễ

Nguyện lìa nhất thiết tướng
như bỏ bè qua sông
nguyện vào nhất thiết tướng
hóa chuyển ngục trần hồng

Comments are closed.