?? thúi & ph?n còn l?i ? ??i sau (k? 5)

Nguy?n Vi?n

15.

Nguy?n khng ng?c nhin khi th?y T? H?i b?t ng? tung ra nh?ng tc ph?m mang tnh sm h?i v? s? ??u hng c?a mnh v?i H? Tn Hi?n tr??c kia. Chng ni: ng c?ng mu?n ??t m?t vin g?ch gi? ch? cho t??ng lai ??

T? H?i ?p: Ti khng ch? gi? ch? ??t c?c vo t??ng lai m ti ?ang b??c vo t??ng lai b?ng ?i chn c?a mnh.

Nguy?n c??i: Ha ra, tr??c ?y ng v?n ?i b?ng chn c?a ng??i khc?

T? H?i c?ng c??i: Qu? th?t, nhn l?i th?y v?a bu?n c??i, v?a mu?n khc. C l? ch?ng ring g ti hay ng, m t?t c?; ph?i, t?t c?, chng ta ??u ?i b?ng ?i chn gi? do b?n th?ng tr? p ??t.

Nguy?n ni: ?i?u g ? t?o ra s? tng ph?c ngu mu?i t?p th? ??

T? H?i bnh th?n: Th c?ng nh? s? ??u hng c?a ti khi x?a thi.

Trn sng Ti?n ???ng bnh l?ng, Thy Ki?u ng?i ? ??u thuy?n g?i khc m?nh b?c vo thin c?. Nng ? v?t vo s?t rc nh?ng con cu th?i v tr? v?. Trong nh sng khai nguyn c?a cc th?n linh, m h? nng trong su?t. V reo vui. Khng ph?i v tri tim nng ? ???c lau chi b?ng n??c m?t v tc. Khng ph?i v s? ??n ?p c?a h? v. Nng vui v non t? xanh r?n chn tr?i (c?a lng). Khng c mu. Khng c n??c nh?n v tr?ng. Khng c b?t c? ?i?u g. Nh?ng b?i v m h? nng trong su?t, n ph?n chi?u b?u tr?i rng ??, nh?ng ?m my hnh th c? qui v m?t ng?n gi v?a l??t qua mang theo h?i th? c?a mun vn sinh linh. T?m l?m. V b?i v m h? nng trong su?t, t?t c? th? gi?i ???c nhn th?y. Nh?ng ng??i ?n ng ?i l?n ng??c. V bng h? khu?t sau m?t khe n??c. Thy Ki?u ni: Con ng??i ?ang say ng?. Khng m?t ai nghe ti?ng nng. Ch? c m h? nng rung ??ng. N??c sng Ti?n ???ng mnh mang v th?u hi?u nh?ng n??c sng Ti?n ???ng khng ?? r?a lnh nh?ng v?t th??ng. Hai bn chn nng l?nh. m h? nng c?ng ? ? trong n??c v d??ng nh? tan bi?n. Nng t? h?i: Ph?i ch?ng ?y l cu?c h?nh ng? cu?i cng? Khng, m h? nng v?n trong su?t v n ch?a m?t dng sng ??y. Nng thch th v?i nh?ng con c b?i ra – vo. Nng b?o: Th?t l v t?i. Khi nh?ng con c c?ng tr? nn trong su?t nh? m h? nng, chng sinh si n?y n? nhanh chng v b?i l?i tung t?ng c? trn b?u tr?i rng ??. B?i vo trong nh?ng ?m my c? qui v t?o ra s?m ch?p. Cha lng lnh v cng, ng??i b?o: Hy tr? v?. Nh?ng si Gic Duyn th hoang mang. B m l?y Thy Ki?u v ?em ln b?. m h? nng ?en tr? l?i. Lng lnh nh? kim c??ng.

Chung quanh s?c mi con cu th?i.

Nguy?n h?i: ng mu?n gi? l?i Thy Ki?u?

T? H?i ?p: C l? th?.

Nguy?n ni: C ?y c?ng c ?i chn c?a c ?y.

T? H?i: Ti khng ch?t chn c?a c ?y.

Nguy?n ni: Thy Ki?u c?n ???c gi?i phng kh?i ng hay b?t c? m?t ng??i ?n ng no khc.

T? H?i: Ti chnh l ng??i gi?i phng c ?y.

Nguy?n ni: Xin l?i, ng c?ng l m?t ng??i ?n ng. V th?, trong tr??ng h?p ny, Thy Ki?u c?ng ch? l t? tay m?t ?n ng ny ??n tay m?t ?n ng khc.

T? H?i c??i l?n: Thy Ki?u th v?n ph?i l Thy Ki?u thi. Ti ?? cho c ?y quy?t ??nh.

Nh?ng Thy Ki?u khng quy?t ??nh, nng ?? cho s? ph?n ??a ??y.

Th?t ra, ngay c? b?n thn T? H?i c?ng ch?ng t? quy?t ??nh ???c ?i?u g. Tro l?u nhn b?n v dn ch? d?i vo h?n nh? ??ng gi?a dng thc, bu?c h?n ph?n ?ng ?? t?n t?i. Khng ph?i v d?ng c?m h?n m nhn th?y s? th?t, x?u h? tr??c s? th?t b?i s? th?t ???c bc tr?n, ph?i by. Ho?c ng??i ta c? tnh m, ho?c ph?i lim s?. S?c m?nh m?i c?a thng tin truy?n thng th?i k? ton c?u ha ??t con ng??i vo nh?ng l?a ch?n minh b?ch. B? my cai tr? m?t quy?n ki?m sot khi thng tin khng cn l m?t ??c quy?n. B?n ch?t phi ??o ??c v phi chnh tr? c?a khoa h?c k? thu?t v?i nh?ng thnh t?u m?i v tnh cung c?p cho con ng??i ci quy?n n?ng tr? thnh ??o ??c v chnh tr? h?n bao gi? h?t. Quy?n ti?p thu v by t? khng gi?i h?n.

Thy Ki?u ni: D sao em v?n c?n anh T? H?i, t nh?t cho ??n khi m?i ng??i khng cn coi em l ??.

Nguy?n b?o: ?? c th? s?ng nh? m?t ng??i t? do, c?n v??t ra kh?i nh?ng thnh ki?n, qun tnh.

Ng?i trong am con nh?n v?i ??m Tin, M Ki?u Nhi nhn ha thn c?a mnh l V??ng Thy Ki?u trong vng tay T? H?i, ni: Khi x?a, c?ng c lc tao tin T? H?i v s?ng v?i h?n nh? m?t n hu? gi?i thot. H?n cho tao c? h?i ?? ph?c th. Nh?ng r?i tao nh?n ra, tao m?i l k? gi?i phng h?n. Cho ??n ngy b? ?i, ch?a bao gi? tao l t thi?p c?a h?n hay h?n l ng ch? tao. Trong th?c t?, h?n v?n ch? l th?ng ch?i ??. Cn tao, t?t nhin v?n l gi ??, t? do.

??m Tin b?o: ?i?u ? lm cho my tr? thnh b?t h?.

B?t ch?t, H? Tn Hi?n ??n. ??m Tin v?i ng?i ln ban th?. M Ki?u Nhi lm ng??i gi? am, nng ??a m?y cy nhang cho H? Tn Hi?n. ng ta ch?p tay kh?n vi. M Ki?u Nhi khng nghe ???c ng ta ni g. Nng m?i ng ta ng?i.

M Ki?u Nhi h?i: Ngi dng chi ?? Tr hay r??u?

H? Tn Hi?n b?o: ??c s?n B?y Ni.

M Ki?u Nhi mang ??n cho ng ta m?t ly n??c th?t n?t ??p l?nh. ??m Tin b??c xu?ng ni chuy?n v?i ng ta.

H? Tn Hi?n ch? M Ki?u Nhi h?i: C ny l ai?

??m Tin ni: Khng ph?i n? t ?u. N?u ng mu?n, c ?y s? ph?c v? ng.

H? Tn Hi?n b?o: Ti th?y quen.

??m Tin ni: Ph?i, r?t quen. Chnh ng ? bn c ?y cho th? quan ? ?y sau khi gi?t T? H?i.

H? Tn Hi?n ?nh chnh: C ni sai r?i. Ti khng gi?t ai c?.

??m Tin b?o: Chuy?n ?y khng thnh v?n ?? n?a. C gi ny l M Ki?u Nhi, t? m?u c?a Thy Ki?u ?o?n tr??ng tn thanh. ng th? cho bi?t nh.

H? Tn Hi?n ni: Khng, cm ?n. C bi?t ti l ng??i th? no.

??m Tin b?o: C ?y s? khc, n?u ng khng ?oi hoi.

H? Tn Hi?n c??i. ??m Tin c?ng c??i, nng h?i: ng c?n g?

H? Tn Hi?n ni: Ti mu?n bi?t b?n th? l?c th ??ch ?ang m m?u g?

??m Tin ni: Ci ? ng ph?i h?i b?n an ninh tnh bo c?a ng ch??

H? Tn Hi?n ni: Ti khng tin ai.

??m Tin di?u c?t: ng c?m th?y b?t an ?

H? Tn Hi?n ?p: ?ng. Ti ph?i lm g?

??m Tin b?o: Ti s? vo trong ni nh? s? ph? gi?i oan lm l? ?? tr cho ng. Ti cho r?ng ng ? ?ng khi khng tin ai. Nh?ng mu?n thn tm an l?c, ng ph?i tin con ng??i. ?i?u ? th khng th? ??i v?i ng, ph?i khng? V v?y ti khuyn ng chuy?n g c?ng ph?i ?i t?i cng. Quy?n l?c c?n tuy?t ??i.

H? Tn Hi?n h?i: Ti ph?i gi?t ai?

??m Tin ?p: M?t con ki?n c?ng khng nn st h?i, tuy nhin, m?i ch??ng ng?i ng c?n ph?i d?p b?.

Tr??c khi ra v?, H? Tn Hi?n ?? l?i m?t phong b ??y ti?n M?.

M?t chi?n d?ch bi nh? h? nh?c ???c S? Khanh cho thi hnh v?i t?ng ??i th? c?a H? Tn Hi?n. T? nh?ng hnh vi h? c?p nh? nm c?t, nm ? vo nh cho ??n ch?p m? chnh tr? ph?n ??ng. Nh?ng k? ho?ch b?t b? c?ng ???c Thc Sinh v Kim Tr?ng ph?i h?p th?c hi?n b?t ch?p d? lu?n.

Th?n B?ch Mi ni v?i Thy Ki?u: B?t phong tr?n ph?i phong tr?n, cho thanh cao m?i ???c ph?n thanh cao.

Thy Ki?u ci ??u ph?ng m?nh. Nng th?a: Xin cho con ???c phong tr?n ch? cung ?nh v thanh cao n?i ng h?m.

T? ??y, Thy Ki?u ch? ?i khch v?i nh quy?n qu.

Tuy nhin, Thy Ki?u khng bao gi? bi?t, t?t c? nh?ng v? ?i khch c?a nng ??u ???c quay phim v l?u tr? trong tng th? m?t th?t c?a S? Khanh.

Nguy?n h?i ??m Tin: Em c ??c nh?ng tc ph?m sau ny c?a T? H?i khng?

??m Tin ni: V?n ch??ng c? T? H?i th khng nn m?t th gi?, cho d ? l v?n ch??ng sm h?i hay ph?n khng, b?i v T? H?i khng bao gi? c?i ???c ci o cn b?.

Nguy?n c??i h?i ng??i ci m: V?n ch??ng ??n t? ?u?

??m Tin ??a hai ngn tay lm d?u ci l b?o: N?n.

Trong t?n ?y lng, Nguy?n mu?n qu xu?ng, ci ??u l?y m h? ??m Tin.

Ng??i ci m h?i Nguy?n: Vi?t ?? lm g?

Nguy?n b?o: T? s??ng.

Ng??i ci m ni: Th? th ??ng vi?t n?a.

Nguy?n h?i: Lm sao s??ng?

Ng??i ci m b?o: Lm tnh v?i em.

Nguy?n ni: Lm tnh v?i em th khc g th? dm?!

Ng??i ci m b?o: N?u anh khng c kh? n?ng t? duy siu hnh, hnh ??ng siu hnh th anh c?ng s? khng c kh? n?ng sng t?o.

16.

C nh?y l hnh ??ng c c?a v tr?ng thi c?a n l nh?y nh?a, hi?n th?c c?a n l v?ng l?y. H? Tn Hi?n, Thc Sinh, S? Khanh, Kim Tr?ng v c? T? H?i ??u r?i trong v?ng l?y. Khng th? khc. Cng c? th?, v?ng l?y cng nh?y nh?a.

Khng th? khc.

H? Tn Hi?n b?o Thc Sinh: ng chu?n b? cho ti m?t ngh? quy?t v? vi?c v??t qua v?ng l?y, c?ng c? quy?n lnh ??o c?a chng ta.

Thc Sinh h?i: Ci ny theo m?u c?a Trung Qu?c hay B?c Hn?

H? Tn Hi?n ni: Xt tnh hnh th?c t? hi?n nay th ta nn lm theo m?u B?c Hn.

Thc Sinh bi?t khng c cch no v??t ???c qua v?ng l?y b?i b?n ch?t s? t?n t?i c?a h? l v?ng l?y, nh?ng ng ta v?n g?p S? Khanh, b?o: C?u v?n hay ch? ??p, so?n cho lnh t? ci ngh? quy?t v??t qua v?ng l?y, c?ng c? vai tr lnh ??o c?a chng ta.

S? Khanh bi?t m?i v?n ?? ch? l x?o ngn, nh?ng anh ta khng th? t? x?o ngn v?i mnh, nn g?p Kim Tr?ng b?o: ng l ng??i ???c ?o t?o bi b?n, ng so?n cho lnh t? ci ngh? quy?t v??t qua v?ng l?y, c?ng c? vai tr lnh ??o c?a chng ta.

Kim Tr?ng bi?t v?ng l?y chnh l n?i tr ?n c?a mnh, v th? ng ta khng mu?n thay ??i qua l? c?ng, nn g?p T? H?i b?o: Anh l ng??i anh hng, ch? c anh m?i c th? gip lnh t? v??t qua v?ng l?y, c?ng c? vai tr lnh ??o c?a chng ta.

T? H?i bi?t mnh ch? l k? h?u d?ng v m?u, nn g?p ??m Tin b?o: Em l ng??i ci trn, ch? c em m?i c th? gip lnh t? v??t qua v?ng l?y, c?ng c? vai tr lnh ??o c?a chng ta.

??m Tin ni: Chuy?n nh?.

Ngy lnh thng t?t, gi? ??i phc, t?i am con nh?n gi?a l?ng ch?ng B?y Ni, H? Tn Hi?n, Thc Sinh, S? Khanh, Kim Tr?ng v T? H?i ??u c m?t. H? dng cng ??m Tin m?t b?c t??ng Linga l?n nh?t ?ng Nam .

Theo truy?n th?ng, t??ng Linga ???c ??t trn ci ?? l Yoni. Nh?ng t??ng Linga dng cng cho ??m Tin khng c ??, v th? n tr? thnh ci ?? cho Yoni ??m Tin v s? to l?n c?a n. Nng v?n ng?i trn t??ng Linga ny trong t?t c? m?i lc r?nh r?i. ??m Tin b?o: N ?m th?u su?t em. Th? gi?i khng v th? ??o l?n, m tr?t t? ???c vn h?i theo m?t truy?n th?ng khc. S?ng, lao ??ng v chi?n ??u theo g??ng ??m Tin. Nh?ng ??m Tin v?n l m?t nhn v?t th?t truy?n, nn dn gian v Thanh Tm Ti Nhn ? m??n Thy Ki?u lm ng??i ?y thc cho ni?m tin c?a mnh v? l? ??o v ??i. Thy Ki?u tr? thnh ?? ng? th?n sau T? b?t t?: T?n Vin S?n th?n, Ph ??ng Thin v??ng, Ch? ??ng T?, v Li?u H?nh Cng cha.

Thnh th?n, Thy Ki?u an ?i v bi?n h? cho m?i n?i ni?m c?a tr?n gian.

Nguy?n c?m cu?n Truy?n Thy Ki?u b?n do Bi K? v Tr?n Tr?ng Kim hi?u kh?o (NXB V?n Ha Thng Tin,1999), lng thnh kh?n kh?n vi:

L?y vua T? H?i

L?y vi Gic Duyn

L?y tin Thy Ki?u

Ti l k? kh?n kh? kh?n n?n

Xin m?t qu? bi v? tnh duyn gia ??o

Xong, chng l?t m? cu?n sch, ???c qu?:

N? tnh ch?a tr? cho ai

Kh?i tnh mang xu?ng tuy?n ?i ch?a tan

N?i ring, ring nh?ng bn hon

D?u chong tr?ng ??a, l? trn th?m kh?n

Ai l ai? Nguy?n g?p M Ki?u Nhi h?i: Anh c n? tnh em khng?

M Ki?u Nhi h?i l?i: H?i chi v?y?

Nguy?n ?p: ?? anh tr? cho xong.

M Ki?u Nhi l?i h?i: Xong th sao? Khng xong th sao?

Nguy?n ni: Xong th anh ln ???ng. Khng xong, anh c?ng ln ???ng.

M Ki?u Nhi b?o: V?y th anh c? ln ???ng cho nhanh.

T?i am con nh?n c?a ??m Tin, H? Tn Hi?n c?ng nh?n ???c qu? bi ?. ??m Tin b?o: Theo ngh?a c?a nh?ng cu th? ny, ngi v?n cn n? nhn dn nhi?u l?m. V th?, ngi ch?a th? ra ?i. Khng ra ?i th ph?i lm g? ?y chnh l v?n ?? c?a ngi. ?? khng ph?i khc lc trong ngy mai, ngay hm nay ngi ph?i cho thi hnh m?t k?t ??c gi?a nhn dn v ngi.

Tri n l?i khuyn ny, H? Tn Hi?n k quy?t ??nh giao cho ??m Tin 5 ngn m?u ??t v?i l do th?c hi?n d? n ??c khu tm linh dn t?c.

M?t thng sau, m?i h? gia ?nh nh?n ???c m?t v?n b?n sau:

X? C?u v L?a

Nhn ph?m – T? do

B?N K?T ??C

1.Gia ?nh ti xin t? nguy?n ??t mnh d??i s? lnh ??o tuy?t ??i c?a ??ng ch?n c?u (vi?t ?? ch? t? nguy?n): …………………………………………………………

2.Trong b?t k? tr??ng h?p no, gia ?nh ti xin h?a trung thnh v?i ??ng ch?n c?u (ghi r ch? xin h?a):……………………………………………………………….

Ngy…….. thng……….. n?m…………..

Ng??i k?t ??c,

(k v ghi r h? tn)

Gia ?nh no khng k ho?c khng n?p l?i b?n k?t ??c cho t? dn ph? s? b? ph bnh trong bu?i h?p t? v b? quy k?t ch?ng ??i lnh ??o. Theo lu?t hnh s?, ch?ng ??i lnh ??o ??ng ngh?a v?i ph r?i an ninh c th? b? ph?t t t? 5 n?m ??n 15 n?m.

Thc Sinh nh?n ???c h?p ??ng in ?n b?n k?t ??c ny v ng ta b? ti g?n 20 t?. Tuy nhin, con s? ?y ch? l ti?n v?t so v?i d? n ??c khu tm linh dn t?c c?a ??m Tin. Nng nh?m tnh t nh?t c?ng h?t ? giai ?o?n ??u, ph?n chia l bn n?n kho?ng 40 ngn t?. Ch?a k? l?i nhu?n sau ny trong vi?c kinh doanh th?n thnh.

??m Tin kh?ng ??nh, kinh doanh th?n thnh khng bao gi? l?. K? h?ach ??u t? c?a d? n khu du l?ch tm linh dn t?c g?m hai ph?n. V? c? s? v?t ch?t, nng dnh cho n 1000 m?u v s? xy m?t ngi cha to nh?t th? gi?i. Bn c?nh ? l m?t trung tm cung c?p thy cng ton c?u do ngnh an ninh ?o t?o.

??m Tin b?o L?c Vi?t ??i T? c?a nng s? th? Ph?t Ph? Ph?t M?u Ph? Hi?n Nh? Lai V??ng, qu?c t? Hng V??ng v tin Thy Ki?u.

D? ki?n m?i n?m, L?c Vi?t ??i T? s? thu ht m?t tri?u khch du l?ch. Vo c?a mi?n ph, nh?ng nh cha s? ??t thng cng ??c t? c?ng ??n chnh ?i?n, h?u ?i?n, toa-lt… pht ?n, pht x?m, cho l?c… t?ng c?ng d? thu m?i n?m 100 t?. Ph?n l? t? nh? bn nhang, bn hoa, n?n… dnh cho dn ngho quanh vng lm phc.

?? x?ng t?m v?n hi?n, trn m?i l?i ?i, m?i vch t??ng, m?i g?c cy trong L?c Vi?t ??i T? ??u c l?i thnh hi?n bn c?nh l?i hay ??p do chnh ??m Tin ?ng tc.

Ring thy tr? tr, ??m Tin ng? m?i Nguy?n v?i ?i?u ki?n chng ph?i qua m?t kha ?o t?o c?a an ninh.

??m Tin b?o: Anh s? thu ho?ch nhi?u ??y, khng k? ph?n c?ng cho anh l 5% doanh thu.

Nguy?n ni: D th? no, anh c?ng khng dm r?n m?t th?n thnh. Em nn m?i Gic Duyn th ph?i ??o h?n.

??m Tin b?o: Gic Duyn, bn an ninh v Ban Tn gio chnh ph? s? khng duy?t. B ny chn tu qu.

Nguy?n ni: Em ??ng qun ng??i tr? tr c?ng ?ng m?t vai tr quan tr?ng trong vi?c thu ht khch tham quan.

??m Tin b?o: Em bi?t th? nn m?i m?i anh. Cn khng, bn an ninh thi?u g ng??i.

Nguy?n ni: Cm ?n em. ?? anh yn ph?n ngho cho n ra v? ngh? s? tri?t gia giang h? t. Quan ch?c v ??i gia khng ph?i t?ng anh.

??m Tin b?o: R?m. Nguy?n Du khng t?ng l quan ch?c ??

Nguy?n ni: Bi?t v?y. C th? m?t ngy no ? anh s? tu th?t. Nh?ng by gi? khng tu gi?. V? l?i c?ng khng th? lm vi?c v?i an ninh ???c.

M Ki?u Nhi ni v?i Nguy?n: Th?y thin h? lm giu s?t c? ru?t.

Nguy?n b?o: Em c? bn trn nui mi?ng cho lng thanh th?n. B?n tm lm g b?n ?n c??p, b?n l?a ??o.

M Ki?u Nhi ni: Em c?ng mu?n h??ng th? m?i ni?m vui c?a cu?c ??i n?a ch?. S??ng ci l?n khng thi th ch?a ??.

Nguy?n ni: Anh khng ph?n ??i vi?c h??ng th?. Nh?ng ?? cho vi?c h??ng th? ???c tr?n v?n th khng nn d?m ??p ng??i khc.

M Ki?u Nhi c??i nh?t: Xin l?i anh, ch? c b?n b?t ti m?i ni chuy?n ??o ??c.

Nguy?n b?o: Th?t ra, anh khng quan tm ??n v?n ?? ??o ??c. Anh ch? ngh? ??n ci d?ng kh thi.

M Ki?u Nhi ni: Em hi?u. B?t l??ng v hn h? l m?t.

Nguy?n b?o: Em c th? lm t?ng gi tr? t? thn c?a mnh b?ng m?t vi ??ng tc PR ??n gi?n.

M Ki?u Nhi: Nng gi ?i khch?

Nguy?n b?o: ?ng. Em l m?t th? hng hi?u cao c?p. ?i khi c?ng c th? bn gi bnh dn ?? ban pht h?nh phc cho nhn l?ai vo cc d?p nh? l? t?t ch?ng h?n.

M Ki?u Nhi ni: Em l Kama Sutra c?ng l Karma Yoga. Cung hi?n khng phn bi?t.

Nguy?n ni: ??y l ph?m ch?t tuy?t lun c?a em. Vi?c nng gi khng lm cho em m?t tinh th?n ph?c v?.

M Ki?u Nhi ni: Ok. Em hi?u. Em v?n lun chi?u chu?ng cng b?ng v?i t?t c? nh?ng ai ham mu?n em.

Nguy?n ni: V em v?n c th? nh?n ???c r?t nhi?u ti?n m?t cch cng minh chnh tr?c nh?t.

M Ki?u Nhi: ???c. Anh by cch cho em ?i.

Nguy?n ni: Em khng c?n ph?i lm g, ngoi vi?c ch?p nh?n ?? anh cng b? em l nhn v?t v?n h?c c?a anh.

M Ki?u Nhi: H?i b? sang ??y nh?.

Nguy?n ni: Khng ph?i em m chnh b?n ch?i em n tm ???c ci g?i l nhn v?n ?? t? s??ng.

M Ki?u Nhi h?i: Em v?ng t?c th c nhn v?n khng?

Nguy?n b?o: R?t nhn v?n. Th?m ch c mi nhn ngh?a.

M Ki?u Nhi: Haha… Sao l?i nhn ngh?a ? ?y?

Nguy?n b?o: V ?i?u ?y c?u vn cho ph?m cch c?a b?n chng.

M Ki?u Nhi c??i: Anh ??u. Em yu anh.

17.

M Ki?u Nhi trong tc ph?m c?a Nguy?n l m?t ph? n? truy?n th?ng ph?i bn mnh chu?c cha theo s? dn d?ng c?a m?t k? c??ng quy?n. C?ng chnh k? c??ng quy?n ? ??nh ?o?t s? ph?n M Ki?u Nhi v?i m?t ti?n ki?p m m? ??m Tin v m?t h?u ki?p bi th??ng Thy Ki?u. Ci ? l, ?ang l v s? l c?a M Ki?u Nhi chnh danh ch? l ??, phong ki?n, t? b?n hay v s?n c?ng l ??, nng ?i trn m?t ??t khng qu h??ng, khng b?n qun, k? c??ng quy?n ch?n d?t nng v c?ng l khch c?a nng, g?p phong ki?n, t? b?n nng c cht ti?n ?? khoe m?, g?p v s?n nng b? ch?i qu?t.

Nguy?n khng trnh ???c ci khuynh h??ng th?i th??ng gio ?i?u l ph?i v?a ??m ? b?n s?c dn t?c v?a hi?n ??i, v th?, M Ki?u Nhi sau khi ki?m ?? ti?n, nng c?ng thch ?i ph??t, m ch?p hnh v th?i trang. M?t c gi snh ?i?u.

Tr??ng ca M Ki?u Nhi c?a Nguy?n ???c ng??i ??c ?n nh?n n?ng nhi?t b?i ?p ?ng ???c ci th? hi?u tr??ng gi? v lng th??ng xt c?a ?m ?ng.

Nguy?n khng c kh? n?ng v?n ??ng cho m?t gi?i th??ng v?n ch??ng qu?c gia, nh?ng cu?i cng chng c?ng to?i nguy?n. M Ki?u Nhi v?i danh ngh?a nhn v?t chnh ? ti?p th? v?i h?i ??ng gim kh?o v c dng ngh? thu?t kamasutra c?a mnh thay cho ngh? thu?t v?n ch??ng c?a Nguy?n. Ch?t li?u v?n ch??ng M Ki?u Nhi h?n nhin b?t h?, v th?, tc ph?m c?a Nguy?n ? ???c H?i V?n ngh? s? Vi?t Nam t? ch?c h?i th?o v chng ???c tuyn d??ng nh? m?t ti n?ng c?a th? k?. Th?t ra, ?? c th? t? ch?c ???c cc v? h?i th?o ny, ??m Tin ? ph?i b? ra 1 t? VND. M?i bi tham lu?n nhu?n bt 50 tri?u. Cc di?n gi? ??u ???c bao tr?n gi ?i l?i v ?n ?. Ph?n vui ch?i gi?i tr l ?ng gp c?a ton th? cc em gi trong truy?n.

?ng nh? Nguy?n tnh ton, b?ng gi ?i khch c?a M Ki?u Nhi v cc nhn v?t n? khc t?ng ??t bi?n v tr? thnh v gi?i h?n. H? c?ng ?p tr? Nguy?n b?ng cch cho chng mi?n ph vo c?a m?i khi chng c nhu c?u.

Cu?c ??i th?t ??p. Ch? s? h?nh phc c?a ng??i Vi?t Nam ???c x?p trong top 10 trn th? gi?i. Nguy?n ch? c th? l gi?i ?i?u ny nh? m?t cch bi tr?n trong ?ng x? b?ng s? th?a hi?p, t??ng nh??ng l?n nhau ?? cng th?ng. M?t kinh nghi?m c?a chng v?i nh?ng em ?? gi h?t nh?t, ho?c ?? l?p l? ?t m?t th?ng ??c.

Th??ng ra, ph qu sinh l? ngh?a, nh?ng v?i ng??i Vi?t yu th? v lm th? l m?t tm l ti?u nng ?? v??t qua ci s? ph?n c?a k? ngho hn v b? p b?c. Th? ?? ru ng? hay th?ng hoa c?ng ch? l m?t cch ni. Khi t? ho Vi?t Nam l m?t c??ng qu?c th? c?ng ch? c ngh?a l m?t dn t?c khng ra g. M?c d th? v?n ???c coi l tinh ty c?a v?n ch??ng v tm h?n con ng??i. Khng c th?, ng??i Vi?t Nam khng cn g ngoi s? kh?n kh?. M?t cch th? dm, th? an ?i v c?u r?i.

M Ki?u Nhi v V??ng Thy Ki?u gi?i phng tm h?n Vi?t. Nh?ng ??t ng??i Vi?t trn b? v?c th?m c?a ??o l nhn sinh. V ng??i Vi?t mi mi l??ng l? tr??c ng??ng c?a t? do v t ng?c.

T? H?i g?p Nguy?n h?i: ng c tin ng??i Vi?t Nam h?nh phc vo hng nh?t th? gi?i khng?

Nguy?n ni: M?y ci nghin c?u v? v?n ng b?n tm lm g?

T? H?i: Ti bi?t ??y l b? lo. Nh?ng ti h?i ng ?? m?t l?n n?a mu?n ni v?i ng, ti c?n ng.

Nguy?n b?o: Ti ? tr? l?i ng r?i, ti khng ph?i Cao B Qut.

T? H?i ni: Ti c?ng khng ph?i gi?c C? ?en.

Nguy?n h?i: ng mu?n g ? ti?

T? H?i: Nh? ng bi?t, tnh hnh hi?n nay khng cho php hnh thnh b?t c? m?t t? ch?c no ngoi khun kh? chnh quy?n. Nh?ng ?i?u ? khng ng?n tr? chng ta thnh m?t l?c l??ng. Lm th? no t?p h?p ???c ch chung c?a ng??i dn thnh m?t l?c l??ng?

Nguy?n b?o: C l? ng nn h?i cc cng dn m?ng.

T? H?i nh? ng??i ??n ng?. H?n ta g?t g. M?i cng dn l m?t nh bo. M?i blogger l m?t chi?n s?. M?i facebooker l m?t kh?u pho.

Nguy?n ni: S? th?t l v? kh m?nh m? nh?t.

T? H?i suy ngh? nh?ng khng ni ra, trong ci l?c l??ng v danh nh?ng v song ?, lm th? no ?? tr? thnh lnh t??

D??ng nh? Nguy?n hi?u T? H?i, chng b?o: By gi? khng ph?i l th?i c?a cc lnh t?.

Thc Sinh ni v?i T? H?i: C?u c?n ph?i thnh l?p m?t m?ng l??i ?ng h? vin ?? lm ch? d? lu?n. Chi ph cho k? h?ach ny thu?c ngn sch b?o v? quy?n lnh ??o c?a H? Tn Hi?n.

T? H?i th?y mnh khng th? thot ra kh?i ci l??i c?a H? Tn Hi?n. V th?, m?t cch chnh th?c, T? H?i t?o c? ch? cho m?ng l??i ?ng h? vin h?at ??ng, ??ng th?i nh?ng c? s? ngo?i bin c?ng ???c T? H?i xc ti?n song hnh v n ch? ph?c v? cho l?i ch ring c?a T? H?i.

Tuy nhin, c m?t th?c t? khng th? ph? nh?n, t??ng quan l?c l??ng trn khng gian m?ng, ?u th? bao gi? c?ng thu?c v? nh?ng k? khng c g ?? m?t v h? mu?n thay ??i. H? Tn Hi?n bi?t ?i?u ?y v ng ta khng ng?i s? d?ng b?t c? th? ??an no ?? tr?n p ci bng ma cng ngy cng l?n ?e d?a s? t?n vong c?a ng ta. T? b?o l?c ??n ? ti?n.

?m ?ng ?p tr? b?ng s? di?u c?t v khinh b?.

N?m 2012. S? Khanh g?p Nguy?n b?o: ng lm ??n xin v H?i V?n ngh? s? ?i.

Nguy?n ni: Ti khng c kh? n?ng chung chi.

S? Khanh b?o: C?ng r? thi m.

Nguy?n h?i: Bao nhiu?

S? Khanh: 300 tri?u.

Nguy?n b?o: Tr? gp nh?

S? Khanh ni: ng ch? ?a.

18.

Sng Shotgun hay cn g?i sng b?n ??n hoa c?i, sng b?n ??n ghm… ty vo lo?i ??n m n b?n ra, l lo?i sng ???c thi?t k? th??ng dng ?? b?n khi t?a vo vai, b?n ra lo?i ??n l m?t t?p h?p cc vin ??n nh? nh? h?t tiu (ch? st th??ng cao khi dng ? kho?ng cch g?n) hay lo?i ??n ??c v l?n (dng v?i kho?ng cch xa) ?i khi bn trong c th? l thu?c n? hay nh?ng th? khc nh? cc ch?t ha h?c… (khi ? n s? g?i l ??n ??c bi?t). Shotgun c r?t nhi?u cc bi?n th? khc nhau t? c? nng 5,5 mm (.22 inch) ??n 5 cm (2 inch) nng tr?n cng cc ch? ?? b?n v n?p ??n khc nhau nh? n?p ??n t? pha sau (lo?i 1, 2 hay nhi?u nng b?n t?ng vin), ln ??n b?ng cch ko ?ng b?m hay thoi n?p ??n, c cc ch? ?? b?n nh? t?ng vin, bn t? ??ng th?m ch hon ton t? ??ng

Cc m?nh c?a ??n shotgun s? t?a ra cc h??ng sau khi ra kh?i nng sng v s?c b?n ???c chia ??u cho t?ng m?nh ??n ?i?u ? c ngh?a l s?c cng st th??ng c?a t?ng m?nh ??n s? r?t th?p n?u b?n ? kho?ng cch xa v cc m?nh ??n s? t?a ?i cc h??ng (th?m ch n?u trng m?c tiu chng c?ng ch?ng xuyn th?ng ???c do tr? nn qu y?u) nn ? kho?ng cch xa lo?i ??n ny g?n nh? v d?ng (Theo Wikipedia)

Sng hoa c?i ? ???c s? d?ng ?? b?n vo l?c l??ng c??ng ch? ??t ?ai c?a dn ?en. M?t hnh ??ng ch?ng ??i b?t pht th? hi?n s? ph?n u?t cng c?c ??i v?i b?o quy?n.

H? Tn Hi?n v?i v tri?u t?p b? h? ??n, gay g?t h?i: T?i sao l?i c k? dm ch?ng ??i chng ta? Cc ??ng ch qu?n l nhn dn th? ??

Kim Tr?ng v?i th?a: Chng ti ? cho b?t c? t?t c? h? hng anh em b?n chng v s? cho x? th?t n?ng ?? lm g??ng.

H? Tn Hi?n ni: ?n ??nh tr?t t? x h?i c?ng l ?n ??nh an ninh chnh tr?. Ti khng mu?n th?y b?n dn ?en ngc ??u d?y.

Thc Sinh t? t?n ni: Th?a anh, chng ta c?n ph?i nghim tc coi ?y l m?t c?nh bo.

H? Tn Hi?n ni: V th?, chng ta l?i cng ph?i quy?t li?t. Ton b? h? th?ng ph?i s?n sng ?ng chi?n.

Thc Sinh th?a: Nh?ng chng ta khng th? coi dn l ??i th?.

Kim Tr?ng ni: Ti cho r?ng ??ng ch Thc Sinh nh?m l?n v? ??i sch. Trong h? th?ng c?a chng ta ch? c ta v ??ch.

H? Tn Hi?n ni: ?ng. Giai c?p th?ng tr? v giai c?p b? tr? khng bao gi? c chung m?t chi?n ho. S? tr?c ?n hay th??ng xt l t? st.

Thc Sinh ni: Ti khng l?n c?n g v? nh?ng ?i?u cc ??ng ch ni. ti c?ng ch? l v?n ?? ??i sch.

H? Tn Hi?n: ?? tr?n an dn chng, hy cho ki?m ?i?m l?c l??ng c??ng ch?. Nh?ng cc ??ng ch khng ???c qun, khng b?o v? nhau lc ny, th khi h?u s?, ai b?o v? chng ta? B?n ch?ng chnh quy?n, c?n ph?i nghim tr?. Ti nh?c l?i, ti khng mu?n th?y ?m dn ?en ngc ??u d?y.

? cc qun c ph, tin v? m?t anh nng dn dng bnh gas n?u c?m lm mn v b?n sng ??n hoa c?i vo l?c l??ng c??ng ch? g?m hng tr?m cng an v qun ??i v trang ??y ?? ? lm n? tung nhi?u bu?i sng tr?i xanh my tr?ng. Tuy nhin, pht bi?u v? s? ki?n b?t ng? ny c?a m?t s? quan ch? huy cng an c?ng b?t ng? khng km.

ng ta ni: V? vi?c hm ?y tuy b?t khng ???c ??i t??ng nh?ng m tr?n p ???c ??i t??ng. Ph?i ni r?ng vi?c hi?p ??ng tc chi?n c?c k? hay. Ti b?o, khng c cu?c di?n t?p no thnh cng b?ng cu?c di?n t?p l?n ny.

M?t l, anh em c? ??ng dng thuy?n ?? ti?p c?n l ch?a c bao gi? trong gio n, ? ph?i dng thuy?n nan ?? cho vo, b m?t p st m?c tiu ??y. ?nh m?i tr?c di?n nghi binh ra lm sao. R?i l tc chi?n vng ngoi, vng trong th? no.

Ti ngh? l r?t hay, c th? vi?t thnh sch. Ti ni v?i cc ??ng ch Th??ng tr?c r?ng ?y khng ph?i k? ho?ch t?p tr?n nh?ng ?ng l ph?i rt kinh nghi?m, ci ny n r?t l hay, c s? k?t h?p gi?a ??a ph??ng, gi?a cng an, qun ??i, bin phng r?t l ??p, ?m ra khng c g ph?i phn nn v? ci chuy?n ?y c?.

(http://www.tienphong.vn/xa-hoi/607509/10-phat-ngon-sieu-an-tuong-cua-quan-chuc-viet-nam-tpov.html)

Nhn dn bnh r?ng, hng tr?m th?ng lnh v cng an bao vy v t?n cng vi th?ng nng dn khng nh?ng ? khng b?t ???c n m cn b? n b?n sut toi m?y m?ng th hay ho ki?u g.

Chnh v th?, H? Tn Hi?n ? yu c?u l?c l??ng an ninh, qun ??i c?n ti?p t?c lm th ?i?m h?p ??ng tc chi?n tr?n p cc cu?c n?i d?y trong t??ng lai c?a nhn dn.

Cu?c di?n t?p th? hai.

Hng ngn cng an ti?n vo ngi lng. Sng n? ? ?ng, l?u ??n cay m m?t. ?nh ??p v b?t b?. Ng??i dn ku khc. Nh?ng ng??i ch?ng ki?n c?ng ch? bi?t khc. Cu?c di?n t?p qui m ny ???c t?o c? b?i nh?ng nng dn ch?ng l?i l?nh c??ng ch? b?t cng c?a chnh quy?n ??i v?i ??t ?ai c?a h? nh?m ph?c v? quy?n l?i b?n t? b?n ??.

H? Tn Hi?n ni: Cc ??ng ch ph?i ch?ng t? cho b?n dn ?en bi?t th? no l qu? ??m thp.

Qu? ??m thp ? lm nhi?u ng??i gy r?ng, nhi?u ng??i b? x??ng m?t, thn th? b?m tm, th?m ch nhi?u ng??i ? t? vong.

Php y l ng??i l?nh l??ng c?a chnh quy?n v th? php y tuyn b? tr??c cng lu?n: Chnh quy?n khng ?n p, ?nh dn. B?n chng t? x?.

?? h?p php ha cc v? tr?n p v gi?t ng??i, H? Tn Hi?n ra l?nh: Hy s?a lu?t ?? cng an ???c quy?n b?n b? m?i ??i t??ng n?u th?y c?n.

Cu?c di?n t?p th? ba.

Nh?ng ng??i b?t ??ng chnh ki?n l?n l??t b? b?t.

H? Tn Hi?n ni: Chng ta c?n ph?i cho th? gi?i bi?t, ch? quy?n c?a chng ta l tuy?t ??i. Khng m?t t? ch?c, m?t chnh ph? no c th? can thi?p vo cng vi?c n?i b? c?a chng ta. Khng m?t l?c l??ng ??i l?p no ???c php thnh hnh. Khng m?t k? ch?ng ??i no ???c dung tha.

N.V.

Comments are closed.